Terug naar het overzicht

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente HW gaat in volle vaart door met de voorbereidingen.

In een Kamerbrief maakte minister Ollongren (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag bekend dat 1 januari 2022 de nieuwe voorgenomen datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is. Deze datum is in overeenstemming tussen het Rijk en koepels van gemeenten, provincies en waterschappen tot stand gekomen.

De Hoeksche Waard is volop bezig met de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe Omgevingswet en dat zetten we zo door
Na de zomer starten we, samen met de Waardmakers, met de vormgeving van het eerste deel van het Omgevingsplan. Onder meer via deze website houden we u op de hoogte.