Terug naar het overzicht

Nieuwbouwplannen gepresenteerd in de kassen van Kruithof Puttershoek

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Er komt een nieuwe woningbouwontwikkeling in Puttershoek. Op woensdagavond 14 april vond er in de kassen van het voormalige tuincentrum Kruithof een informatieavond voor omwonenden plaats. Gemeente en KBS Investment B.V. willen op deze locatie, vlak bij het centrum van Puttershoek, bouwen voor verschillende doelgroepen. Tijdens deze avond werden omwonenden geïnformeerd over de nieuwe woningbouwplannen. 

Op de locatie van Bloem -en Tuincentrum en agrarisch bedrijf Kruithof, en op het terrein van Bouwbedrijf Jongekrijg-Maasbouw, komt het nieuwe project ‘Kruidhof’. Door het slopen van het kassencomplex van Kruithof en de naastgelegen opstallen is er ruimte vrijgekomen voor groen en voor wonen. Bewoners konden in diverse tijdsloten de plannen, inclusief de uitstraling van de woningen, bekijken. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de ontwikkelaar, bouwer, architect en de gemeente.  

Wethouder Van Leenen stelt blij te zijn met dit mooie woningbouwproject: “Met de komst van deze woningbouwontwikkeling in Puttershoek geven we gehoor aan de grote vraag naar woningen in Puttershoek. Ook hier bieden we verschillende doelgroepen de kans om te (blijven) wonen in ons  mooie en groene dorp. De doorgaande wandelroute door deze ontwikkellocatie vormt met zijn unieke ligging tevens een mooie verbinding tussen de dorpskern van Puttershoek naar de dijk en de imposante waterkant van de Oude Maas.” 

Ook architect Henri Zwerus van RoosRos Architecten is verheugd met de opzet van Kruidhof. “Deze groene verbinding tussen water en centrum geeft dit gebied een positieve impuls.” De nieuwe ontwikkeling zal een overgang vormen tussen de lintbebouwing aan de Arent van Lierstraat en de Arie van Drielstraat. De bebouwing is grotendeels gericht op een groenzone, centraal in het plangebied.  

Voor meer informatie zie www.woneninkruidhof.nl