Terug naar het overzicht

Nieuw steunpakket van rijksoverheid voor getroffen ondernemers

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gericht op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. Lees hier meer over de nieuwe steunmaatregelen.

TVL

Onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt is de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) voor mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 deze TVL aanvragen. Zij krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 90.000 euro per drie maanden. De TVL-regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Meer lezen over de verlenging van TVL kan op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen voor de huidige TVL en na 1 oktober de verlengde TVL-regeling gaan via de website van RVO.