Terug naar het overzicht

Nederlanderschap voor 28 inwoners Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Burgemeester Bram van Hemmen ontving op woensdag 15 juli in de Burgerzaal in Oud-Beijerland 28 inburgeraars die de eed of belofte aflegden voor de Verklaring van Verbondenheid, waarna zij de Nederlandse nationaliteit kregen. De nieuwe Nederlanders deden eerst allen een inburgeringsexamen.  

Een Nederlands paspoort, werken in de EU en naar de stembus bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Dit is wat het Nederlanderschap met zich meebrengt. De inburgeraars bouwden hier al langer een leven op en leerden de taal. Ieder met een eigen reden: de 1 vanwege de liefde, anderen vanwege een onveilige situatie in het land van herkomst en sommigen omdat ze hier zijn geboren. De burgemeester wees hen op de vrijheden en plichten die horen bij het Nederlanderschap en wenste alle nieuwe Nederlanders veel geluk.