Terug naar het overzicht

Nederlanderschap voor 12 inwoners Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Burgemeester Bram van Hemmen ontving op woensdag 10 juni in de Burgerzaal in Oud Beijerland 12 inburgeraars die de eed of belofte aflegden voor de Verklaring van Verbondenheid, waarna zij de Nederlandse nationaliteit kregen. De nieuwe Nederlanders hebben de nodige moeite moeten doen, zoals het afleggen van een inburgeringsexamen. De deelnemers straalden van geluk.

De nieuwe Nederlanders mogen vanaf nu een Nederlands paspoort aanvragen waarmee zij niet alleen hier, maar ook in andere landen van de Europese Unie mogen wonen en werken. En bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad mogen zij -mits ouder dan 18 jaar-  ook naar de stembus. De 12 kozen zelf al eerder voor het Nederlanderschap; door hier te komen wonen, een leven op te bouwen en de taal te leren. Ieder met een eigen reden: de een vanwege de liefde, anderen vanwege een onveilige situatie in het land van herkomst en sommigen omdat ze hier zijn geboren. De burgemeester wees hen op de vrijheden en plichten die horen bij het Nederlanderschap en wenste alle nieuwe Nederlanders veel geluk.