Terug naar het overzicht

Natuurlijk. Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Met de lancering van het merk ‘Natuurlijk. Hoeksche Waard’, is de uitstraling en koers waarmee de Hoeksche Waard gaat werken aan het imago en de naamsbekendheid van het gebied bekendgemaakt. Het merk is het resultaat van een intensief participatietraject met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Vanuit gebiedsmarketing en door individuele lokale ondernemers, wordt met ‘Natuurlijk. Hoeksche Waard’ op een aantrekkelijke manier gepresenteerd wat de Hoeksche Waard te bieden heeft op het gebied van wonen, werken en recreëren. 

Natuurlijk. Hoeksche Waard

In de afgelopen maanden zijn de belangrijkste waarden en kenmerken voor het gebied bepaald door de gemeenteraad en kartrekkersgroepen, waar inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners in

In de afgelopen maanden zijn de belangrijkste waarden en kenmerken voor het gebied bepaald door de gemeenteraad en kartrekkersgroepen, waar inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners in vertegenwoordigd zijn. Samen hebben zij de uitgangspunten voor het merk geformuleerd. Hiervan zijn er 2, het gezonde buitenleven en de recreatieve ruimte, gekozen als belangrijkste en meest unieke kenmerken van het gebied. Bureau Bestemming Hoeksche Waard, een samenwerkingsverband van lokale reclamebureaus, bedacht ‘Natuurlijk. Hoeksche Waard’ en werkte dit merk uit in een logo en een visuele uitstraling. Hiermee kunnen ondernemers en maatschappelijke partners een professioneel en herkenbaar beeld neerzetten. Daarnaast is er door gemeente en samenwerkingspartners gewerkt aan een uitvoeringsprogramma, waarmee aan de slag wordt gegaan om de gezamenlijke ambities te bereiken.

Verantwoordelijk wethouder Paul Boogaard (Economie) is trots op deze mijlpaal: “Als we scholen, verenigingen, winkels en aantrekkelijke werkgevers in de dorpen willen houden, is het belangrijk dat jonge huishoudens hier blijven wonen én komen wonen. Hoeksche Waardse ondernemers hebben er dus alle belang bij om naar buiten toe, te laten zien dat het hier goed wonen, werken en recreëren is. De Hoeksche Waard heeft veel te bieden. En toch is dat niet altijd bekend. Ook niet voor eigen inwoners. Als je de verborgen pareltjes weet te vinden, dan wordt wonen, werken en recreëren in de Hoeksche Waard nóg aantrekkelijker. Daarom willen we onder meer de recreatieve mogelijkheden, de bijzondere woonvormen en de mooie kansen op de arbeidsmarkt laten zien en promoten. We dragen samen uit dat we trots zijn op ons eiland.” 

Samen een sterk merk 

Frank van den Ouden, voorzitter van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, ziet de meerwaarde voor ondernemers van het merk: “Het is goed om samen aan de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard te werken. Ondernemers zijn erbij gebaat dat we ons op een sterke en trotse manier presenteren. In de Hoeksche Waard kun je goed werken of ondernemen. Dat mag iedereen weten!” Bram de Jong, voorzitter van de Detailhandelsraad Hoeksche Waard, beaamt dit: “Het is voor iedereen, inwoners en ondernemers, goed om samen te werken. Als we als ondernemers en organisaties vertellen over hoe uniek het hier is en hoeveel moois onze winkels in de dorpskernen te bieden hebben, dan willen steeds meer mensen dit beleven. Heel de Hoeksche Waard heeft daar profijt van. Dit draagt er namelijk toe bij dat onze ondernemers, zeker in deze moeilijke tijden, kunnen blijven bestaan.”  

Gebiedsmarketing

De verantwoordelijkheid van het uitdragen van het merk ‘Natuurlijk. Hoeksche Waard’, komt te liggen bij de stichting Gebiedsmarketing Hoeksche Waard. De stichting (in oprichting)  is al langer bezig met het mogelijk maken van projecten die bijdragen aan de ambities van de Hoeksche Waard. Op de website Natuurlijk. Hoeksche Waard is meer informatie over het merk en reeds gerealiseerde projecten terug te lezen. Zo werd bijvoorbeeld vorig jaar in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven een ‘Koop Lokaal’ campagne ontwikkeld waarin inwoners werden aangespoord om ten tijde van de pandemie vooral lokale ondernemers te steunen.  

Begin 2022 komt er een groot digitaal platform voor inwoners en bezoekers die ingaat op de thema’s wonen, werken en recreëren. Zo komt er onder meer een kalender en een interactieve Hoeksche Waard belevingskaart waarop alle activiteiten, ondernemers en organisaties geografisch en overzichtelijk staan weergegeven. Voor de lancering van het merk werkten een aantal lokale ondernemers mee aan een on- en offline advertentiecampagne. De komende periode krijgen meer bedrijven en organisaties een podium om zich als Hoeksche Waardse ondernemer te presenteren via de (socialmedia)kanalen van gebiedsmarketing. Ondernemers die zich bij gebiedsmarketing willen aansluiten of vragen hebben over het gebruik van de huisstijl, kunnen zich melden via de website Natuurlijk. Hoeksche Waard