Terug naar het overzicht

Natuurcompensatieplan Hoekschewaards Landschap Windpark Oude Maas in uitvoering

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag ondertekenen Hoekschewaards Landschap, ontwikkelaars Renewable Factory (REF) en Eneco en grondeigenaar a.s.r., onder toeziend oog van wethouder Piet van Leenen, een samenwerking om te komen tot een opwaardering van de natuur rondom windpark Oude Maas. De samenwerkende partners gaan het plan van Hoekschewaards Landschap voor verbetering van biodiversiteit en recreatie samen uitvoeren.

De uitvoering van het natuurcompensatieplan van het Hoekschewaards Landschap start op 1oktober. Henk Malta van Hoekschewaards Landschap: “In de samenwerkingsovereenkomst staan alle maatregelen voor de natuur rondom het Windpark Oude Maas. Wij zien erop toe dat de maatregelen worden uitgevoerd. Wat gaat er in het gebied gebeuren? Het Mollenvlak wordt deels vernat en de waterstand aangepast om biodiversiteit meer kansen te bieden. Er komt in overleg met Rijkswaterstaat een oeverzwaluwwand bij de Oude Maas. En in het Mollenbos komt compensatie van de bomenkap met diverse inheemse beplanting. Wandelaars kunnen naar een vogelkijkscherm op het Mollenvlak en krijgen een uitzichtpunt naar het water. De wandelpaden in het Tunnelbos worden verbeterd en er komen nog meer kleine recreatieve voorzieningen voor wandelaars.”

Hoekschewaards Landschap was in 2013 niet blij met het voornemen van Renewable Energy en Eneco om vijf windmolens te plaatsen aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Na het plaatsingsbesluit heeft Hoekschewaards Landschap ervoor gekozen om voorwaarden aan de plaatsing te stellen en een natuurcompensatieplan te maken. De gemeente heeft het proces om te komen tot de samenwerking begeleid. Wethouder Piet van Leenen heeft met instemming kennis genomen dat het Hoekschewaards Landschap met deze constructieve houding veel heeft bereikt. Samen met de andere partijen wordt een positieve impuls gegeven aan de ontwikkeling van het natuurgebied rondom het toekomstige Windpark Oude Maas.  

Ontwikkelaar Ronald Kloet is namens Renewable Energy en Eneco de afgelopen jaren veel in gesprek geweest met Hoekschewaards Landschap. Kloet: ‘’Het windpark heeft impact op de omgeving. Het is goed om iets terug te kunnen doen voor de natuur. Hoekschewaards Landschap heeft heel veel kennis over het gebied. Wij zijn blij dat wij samen met hen de natuur en recreatie in dit gebied beter kunnen maken.”