Terug naar het overzicht

Natuurbegraafplaats Zomerlanden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Langs de oevers van de Maas, vlakbij de tunnel die ons eiland met het noorden verbindt, ligt het Mollebos. In een deel van dit bos ligt een plan voor een natuurbegraafplaats: Zomerlanden. Mensen kunnen er straks zelf een laatste rustplaats kiezen. Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden gaat respect voor de overledene straks hand in hand met respect voor natuur en milieu. 

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. Graven op een natuurbegraafplaats worden nooit geruimd, er is sprake van altijddurende grafrust. Het betekent ook dat er alleen maar natuurlijke materialen gebruikt mogen  worden.  

De initiatiefnemer van Zomerlanden is Natuurbegraafplaatsen van Waarde

Een samenwerkingsverband tussen 7 natuurbegraafplaatsen, verdeeld over het hele land. De verschillende locaties kenmerken zich door een grote diversiteit, van een oud landgoed in Drenthe, tot nieuwe natuur in Noord-Holland. Van een abdij in Arnhem tot een voormalige groeve in Zuid-Limburg. De verbindende factor tussen al deze plaatsen is de zorg voor de natuur. 

In aanloop naar dit plan heeft Natuurbegraafplaatsen Van Waarde overleg gevoerd met vele belanghebbenden, waaronder Staatsbosbeheer, Hoekschewaards Landschap, provincie en andere overheidspartijen. Het heeft geleid tot een plan waarin de natuurkwaliteit in het gebied de komende jaren verbeterd gaat worden en een deel van het bos toegankelijker wordt. In een volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.zomerlanden.nl

Op dinsdag 15 december heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld

Op dinsdag 15 december heeft de raad van gemeente Hoeksche Waard het bestemmingsplan voor deze natuurbegraafplaats vastgesteld. Op woensdag 23 december wordt dit besluit gepubliceerd op de gemeentepagina in het Kompas. Vanaf donderdag 24 december is het bestemmingsplan voor een periode van 6 weken in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl.