Terug naar het overzicht

Natuurbegraafplaats in polder De Buitenzomerlanden in Heinenoord

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Natuurbegraafplaatsen van Waarde wil een natuurbegraafplaats realiseren in een deel van het Mollebos in Heinenoord. Wethouder Piet van Leenen en Bert Speulman van Natuurbegraafplaatsen van Waarde tekenden hiervoor op donderdag 27 augustus een overeenkomst.

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Natuurbegraven houdt in dat het lichaam op een organische manier wordt teruggegeven aan de aarde, in een daarvoor bestemd stuk natuur. Een natuurgraf wordt niet geruimd. Alleen duurzame materialen die zonder problemen weer opgenomen worden door de natuur, vergezellen het lichaam. Dan zijn er geen zorgen meer over onderhoud en verdere verplichtingen.

Wethouder Piet van Leenen is verheugd dat Natuurbegraafplaatsen van Waarde met dit initiatief bij de gemeente gekomen is. ‘Er is een behoefte om anders begraven te kunnen worden. Door de aanleg van een natuurbegraafplaats wordt hierin voorzien. Daarnaast helpt het om dat deel van het Mollebos mooier te maken. Het bos is daar verwilderd. Bomen vergroeien doordat ze te dicht op elkaar staan. De komst van de natuurbegraafplaats betekent ook goed beheer van- en toezicht op het bos door Natuurbegraafplaatsen Van Waarde. Zo wordt ook dit bos een fijne plek om te wandelen. En dat past dan weer goed bij de recreatieve doelstellingen die opgenomen zijn in de eind 2018 vastgestelde visie De Buitenzomerlanden’.

Om de natuurbegraafplaats te kunnen realiseren is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen met ingang van 29 augustus 2020 tot en met 9 oktober 2020 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-ON01). Op dinsdag 1 september tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u tijdens een inloopbijeenkomst in Museum Hoeksche Waard (Dorpsstraat 13 in Heinenoord) uw eventuele vragen over het plan stellen aan de initiatiefnemer. Aanmelden hiervoor kan via www.navawa.nl/zomerlanden/.