Terug naar het overzicht

N489: Werkzaamheden kruispunt Achterweg en N489

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Provincie Zuid-Holland werkt van dinsdag 15 juni tot en met zondag 15 augustus bij het kruispunt Achterweg – N489 in Mijnsheerenland. De Achterweg is hierdoor vanaf maandag 14 juni 17.00 uur aan de kant van de N489 afgesloten voor doorgaand verkeer en fietsers. Langs het kruispunt wordt een damwand geplaatst en het fietspad tussen de Achterweg en de Reedijk wordt vernieuwd. De werkzaamheden zijn onderdeel van het groot onderhoud op de N489.

Voorbereidende werkzaamheden

De provincie start op dinsdag 15 juni bij de kruising Achterweg – N489 met voorbereidende werkzaamheden. Tijdens de voorbereiding wordt een grote proefsleuf gegraven om de precieze ligging van een gasleiding en oliepijpleiding in kaart te brengen.

Damwand kruispunt Achterweg – N489

Na de voorbereidende werkzaamheden start de provincie op maandag 28 juni met het zetten van de damwand bij de kruising Achterweg – N489. Deze damwand is nodig zodat de watergang en het fietspad ter hoogte van de kruising verlegd kunnen worden.

Vernieuwing fietspad Achterweg – Reedijk

Na het aanbrengen van de damwand wordt de aansluiting van de Achterweg op de N489 opnieuw ingericht. Daarbij wordt het fietspad tussen de Achterweg en de Reedijk vernieuwd.

Werkzaamheden waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta vervangt binnenkort een persleiding in combinatie met het groot onderhoud aan de N489. Op 28 juni start het waterschap hiervoor met het lassen van de leidingen op de Achterweg. De ruimte op de Achterweg is voor deze werkzaamheden nodig tot en met zondag 15 augustus.

Ondernemers blijven bereikbaar

Lokale ondernemers binnen het werkvak zijn bereikbaar. De route naar deze ondernemers staat met bebording aangegeven langs de omleiding.

Omleiding verkeer

De Achterweg is van maandag 14 juni 17.00 uur tot en met zondag 15 augustus vanaf de kant van de N489 afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit betekent dat de Achterweg tijdens de werkzaamheden doodlopend is. Bestemmingsverkeer vanaf de N489 richting de Achterweg volgt een omleiding via de Vrouwehuisjesweg en omgekeerd.

Omleiding fietsverkeer

Voor fietsers zijn de Achterweg en de N489 tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers richting Blaaksedijk en Barendrecht volgen een omleiding via de Romeinseweg en Blaakseweg. Fietsers richting Heinenoord worden omgeleid via de Doesburgerweg en de Reedijk. De omleiding staat aangegeven met gele borden. Op de kruising N217 – Blaakseweg worden verkeersmaatregelen genomen om fietsers veilig te laten oversteken.

Groot onderhoud N489

De werkzaamheden zijn onderdeel van het groot onderhoud op de N489. Van 12 juli tot en met 15 augustus worden op de N489-Raadhuislaan werkzaamheden uitgevoerd door waterschap Hollandse Delta en door provincie Zuid-Holland. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt binnenkort.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden aan de N489 staat op de website van de provincie.