Terug naar het overzicht

Mogelijke nieuwe invulling voormalig gemeentehuis Numansdorp: plek voor ontmoeting en tijdelijke woonruimte

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar een nieuwe invulling voor het leegstaande gemeentehuis in Numansdorp. Er zijn kansen om na een grondige verbouwing van het pand invulling te geven aan 3 belangrijke wensen van inwoners, namelijk woningen voor jongeren/studenten, woningen voor verschillende doelgroepen die korte tijd een huis nodig hebben en een plek voor ontmoeting (‘dorpshuisachtige voorziening’). De gemeente en HW Wonen vinden het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden betrokken worden bij de mogelijke plannen. De komende tijd vinden er daarom gesprekken en een (digitale) bijeenkomst plaats.

Om wat voor woningen gaat het en voor wie zijn ze bedoeld?

Een gedeelte van het gebouw willen we verbouwen tot 40 kleine, zelfstandige appartementen elk met een eigen keuken en badkamer. HW Wonen gaat de woningen verhuren en doet dat met tijdelijke huurcontracten (maximaal 2 jaar). 40% van deze woningen (16 woningen) is specifiek voor jongeren bestemd. De overige 60% van deze woningen (24 woningen) wordt gebruikt voor andere woningzoekenden die om diverse redenen tijdelijke woonruimte nodig hebben. Deze woonvorm wordt ‘flexwonen’ genoemd.

Wethouder Piet van Leenen (Wonen) geeft aan dat de plannen aan een grote vraag voldoen: “In de Hoeksche Waard willen we alle inwoners een goed thuis bieden. Met deze invulling zijn we er ook voor inwoners die op zoek zijn naar een woning als opstap of tussenstap. Er is bijvoorbeeld grote vraag naar woningen voor jongeren en studenten. We willen graag dat jongeren in de Hoeksche Waard blijven en doordat een groot deel van de appartementen voor jongeren bestemd is, dragen we daar met deze ontwikkeling aan bij.” Wethouder Joanne Blaak – van de Lagemaat (Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning) vult hem aan: “Flexwonen biedt inwoners ook de mogelijkheid om weer de regie te nemen over hun eigen leven, eventueel met enige hulp van de betrokken hulporganisaties. We bieden maatwerk; mensen zijn zelf verantwoordelijk waar het kan en krijgen hulp als dat nodig is. Een eigen tijdelijk (t)huis geeft mensen rust en tijd om te zoeken naar een permanente koop- of huurwoning. Zo is iedereen in staat om binnen 2 jaar door te stromen naar een andere woning.”

Een plek voor ontmoeting: wat is het en voor wie is het?

Uit eerdere gesprekken met bewoners en diverse verenigingen bleek dat er in Numansdorp behoefte is aan een plek voor ontmoetingen en (maatschappelijke) activiteiten. Een deel van het gebouw willen we daarom beschikbaar stellen voor verenigingen en clubs. Zij kunnen hier activiteiten organiseren. Denk hierbij aan een leesclub, expositieruimte, een repaircafé en een theater- en filmclub. Ook kunnen er koffiemomenten en spreekuren (bijvoorbeeld met de gemeente of een wijkagent) voor de inwoners van de Hoeksche Waard plaatsvinden in het gebouw en ontstaat er ruimte voor flexwerkplekken en stageprojecten. Wethouder Paul Boogaard (Inwonersparticipatie) is in gesprek met de initiatiefnemers van deze plannen: “Er is veel enthousiasme in de groep. Samen kijken we wat er nodig is om de ontwikkelingen mogelijk te maken en een mooie plek voor ontmoetingen en activiteiten voor inwoners van Numansdorp te realiseren.”

Een huis voor de samenleving

Ook Dennis Lausberg (directeur HW Wonen) onderschrijft dat de plannen kunnen zorgen voor een mooie en zeer gewenste aanvulling op het woningaanbod van de Hoeksche Waard: “We merken dat veel mensen om allerlei redenen op zoek zijn naar een tijdelijke oplossing. Die kunnen we hier bieden. Dat het leegstaande gebouw daarnaast ook weer een belangrijke ontmoetingsfunctie voor het dorp kan krijgen, doet recht aan de oorspronkelijke bestemming: een huis van en voor de samenleving.”

Vervolgproces

De mogelijke nieuwe invulling wordt eerst besproken met de omwonenden en andere belanghebbenden, zoals de school, het kinderdagverblijf en (sport)verenigingen in de omgeving. De Raad van Commissarissen van HW Wonen en de gemeenteraad moeten uiteindelijk een besluit nemen over deze plannen. Pas na een positief besluit van beide raden zijn de plannen definitief.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk dan op de pagina woningbouwprojecten van gemeente Hoeksche Waard.