Terug naar het overzicht

Militaire vliegbeweging (oefening) gemeente Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 24 september 2020 trainen militaire helikopters van de Koninklijke Luchtmacht ‘s avonds in gemeente Hoeksche Waard. Verschillende helikopters van de Koninklijke Luchtmacht ondersteund door grondtroepen met militaire voertuigen van de Koninklijke Luchtmacht maken deel uit van het oefenscenario. Het oefenscenario duurt van 20.30 uur tot uiterlijk 22.30 uur.

Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid

Dat is belangrijk voor alle vliegende eenheden van Defensie, maar ook voor de omgevingen waarin Defensie oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland om het geluid en de belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Helaas kan overlast niet altijd worden voorkomen

Eventuele meldingen kunnen worden ingediend via het online klachtenformulier van Defensie. Op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie over de vliegbewegingen en trainingen.

Mocht de oefening onverhoopt tot schade leiden dan is het belangrijk dat betrokkene een schade-afhandelingsverzoek indient bij de Sectie Claims van Defensie. Deze sectie behandelt alle schademeldingen zorgvuldig. Voor meer informatie over het indienen van een klacht en schadeclaims kijk op https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/schade-melden.

Volg actuele vliegbewegingen via Twitter

Voor actuele vliegbewegingen over de helikopters kunt u Defensie ook volgen via twitter: @dhcluchtmacht en @Kon_Luchtmacht.