Terug naar het overzicht

Met elkaar maken we plastic, blik en drinkpakken Recycleklaar!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Uw plasticverpakkingen, blikjes en drinkpakken zijn waardevol. Hoe beter u ze scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen. Leeg, los en plat kan uw fles, blik of drinkpak bij het PMD.

Het afval scheiden in de Hoeksche Waard gaat goed. Zo goed, dat de grootste winst nu te behalen valt in het beter aanbieden van het gescheiden materiaal, zodat het makkelijker en nog beter verwerkt kan worden.

Vaak is niet bekend dat een halfvol pak yoghurt of een niet-opgemaakte fles shampoo problemen veroorzaakt bij de sorteerinstallatie. Zonde, want het zorgt voor onnodige storingen en deze verpakkingen worden niet verwerkt tot nieuwe grondstoffen, maar verdwijnen alsnog bij het restafval.

Goed scheiden loont

De campagne Recycleklaar is onderdeel van het afvalbeleid dat de RAD voert. De hoeveelheid ingezameld restafval in 2019 bedroeg 121 kg per inwoner per jaar. Dat wil de gemeente terugbrengen naar 100 kg restafval per jaar. Recycleklaar gaat hier een eigen rol in spelen. Want hoe meer er gerecycled wordt, hoe kleiner de hoeveelheid restafval. Bovendien kunnen er dan de mooiste nieuwe producten van gemaakt worden, iets waar we allemaal plezier van hebben. Dus slurp, schud, knijp en smul het laatste restje eruit. Druk de verpakking plat en gooi het los bij het PMD. Zo zijn ze recycleklaar!

Feiten en cijfers

De campagne is een voortvloeisel van de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Afvalfonds Verpakkingen sloten voor de periode 2020 – 2029. In deze overeenkomst zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling en vergoeding voor de inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons). Nederland behoort tot de koplopers in Europa: van alle metalen verpakkingen wordt 95% gerecycled, van de kunststof verpakkingen al 52%.