Terug naar het overzicht

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens: van de Belastingdienst en UWV tot aan uw gemeente. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat die gegevens kloppen. Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Hoe lost u dat op?

Als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens, neemt u altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie u moet zijn? Meld u dan bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Wat doet het MFO?

Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Het MFO:

  • helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaat het MFO aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen;
  • helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij betrokken is of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten;
  • wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren;
  • helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen;
  • helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doet het meldpunt er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpt het MFO waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Waar is het MFO te vinden?

Het MFO is online te vinden op www.rvig.nl/mfo. Hier vindt u meer informatie en onder andere 3 formulieren waarmee u online een melding kunt doen: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Op www.rijksoverheid.nl staat ook een verwijzing naar het MFO.

Samenwerking met melder en organisaties

Het MFO werkt samen met de melder en alle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het meldpunt op www.rvig.nl/mfo of bel 088 – 900 1000.