Terug naar het overzicht

Melden van coronaovertredingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Ziet u in uw omgeving dat men zich niet houdt aan de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het groepsverbod of aan de 1,5 meter afstand? Spreek de mensen eerst aan. Helpt dit niet? Bel dan tijdens kantoortijden de gemeente via 14 0186 of meld het via FIXI. Buiten kantoortijden kunt u uw melding doorgeven via de politie, telefoonnummer 0900 – 8844.