Terug naar het overzicht

Meer ruimte voor terrassen horeca bij heropening

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten om de termijn voor terrasuitbreiding en tijdelijke terrassen voor horeca te verlengen.  In september vorig jaar werd al besloten tot een verlenging tot 1 april 2021. Nu de coronamaatregelen nog niet zijn versoepeld is deze termijn uitgebreid van 1 april 2021 naar 31 oktober 2021. Het college wil de horecaondernemers zo meer ruimte bieden bij heropening. Ook brengt de gemeente HW dit jaar geen terrashuur in rekening.

Eerder toegekende verzoeken voor een winterterras kunnen worden verlengd tot en met 31 oktober 2021. Ondernemers kunnen een verlenging van de periode van het tijdelijk uitgebreide terras of nieuwe plannen voor een terrasuitbreiding bij de gemeente indienen via de pagina tijdelijk terras. Wethouder Harry van Waveren: “Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden de horeca weer open kan. De kans is groot dat de 1,5 meter regel voorlopig nog zal gelden. Dit betekent dat de ondernemers minder gasten kunnen ontvangen dan onder normale omstandigheden. Door de mogelijkheid terrassen uit te breiden te verlengen, willen we ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte bieden. Ook is besloten geen huur in rekening te brengen voor de bestaande terrassen en de uitbreidingen tot en met 31 december van dit jaar.”

Voorwaarden

Voor de uitbreiding van de terrassen en overkappingen van terrassen geldt dat deze moeten voldoen aan de regels uit de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en lokale regelgeving inzake terrassen. Om aan de belangrijkste voorwaarden – voldoende zicht voor weggebruikers, voldoende ventilatie op het terras en een veilige constructie bestand tegen diverse weersomstandigheden  – te voldoen, zijn er eisen opgesteld voor overkappingen. Informatie over deze eisen zijn te lezen op de pagina tijdelijk terras.

De verzoeken worden wekelijks beoordeeld door het pop-up-team Tijdelijke Terrassen met deskundigen  vanuit APV, Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer, Vergunning, Bouwtoezicht, Juridische Zaken en Economie. Het kan zijn dat maatwerk nodig is en dat de beoordeling langer dan een week duurt. In het geval van maatwerk beslist een gemandateerd wethouder namens het college met betrekking tot de tijdelijke uitbreiding van terrassen en de tijdelijke terrasoverkappingen.