Terug naar het overzicht

Mantelzorgagenda 2021-2024 vastgesteld: centraal informatiepunt en praktische hulp voor mantelzorgers

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Mantelzorger worden overkomt u. Door omstandigheden geeft u gedurende een langere periode dagelijks zorg en ondersteuning aan een naaste; een partner, kind, familielid of vriend. U bent van grote betekenis voor uw naaste en doet dat met liefde. Maar er wordt ook een steeds groter beroep gedaan op u, als mantelzorger. Gemeente Hoeksche Waard wil mantelzorgers de steun geven, die zij verdienen en aangeven nodig te hebben. Daarom hebben wij in samenspraak met mantelzorgers de Mantelzorgagenda 2021-2024 gemaakt. “Hierin richten wij ons de komende jaren vooral op de realisatie van een informatiepunt, waar mantelzorgers online en fysiek terecht kunnen met vragen, en praktische hulp. Want daar is echt behoefte aan, blijkt uit de gesprekken die we met verschillende mantelzorgers gehad hebben.”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn).

Totstandkoming van de agenda

De afgelopen maanden hebben we vanuit de gemeente verschillende gesprekken gehad met mantelzorgers, zorg- en welzijnsmedewerkers die met mantelzorgers werken en organisaties die mantelzorgende medewerkers in dienst hebben. Dit waren individuele gesprekken, maar ook groepsgesprekken. “Uit die gesprekken kwamen 2 dingen sterk naar voren. Mantelzorgers hebben enerzijds behoefte aan 1 informatiepunt, online en fysiek, waar ze terecht kunnen met vragen. Op dit moment is veel informatie wel te vinden, maar is het verspreid over verschillende organisaties, websites, telefoonnummers etc. Anderzijds willen zij graag praktische ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Denk aan het invullen van formulieren of een vrijwilliger die bij de naaste blijft, zodat de mantelzorger even boodschappen kan doen of kan sporten.”, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat. 

Mantelzorgagenda 2021-2024

In de mantelzorgagenda 2021-2024 richt de gemeente zich dan ook vooral op de realisatie van die 2 onderwerpen. Naast het continueren van de mantelzorgondersteuning van MEE gaan we aan deze  onderwerpen dan ook een groot deel van het beschikbare budget besteden. Joanne Blaak-van de Lagemaat: “Uit de gesprekken met mantelzorgers kwam bovendien naar voren dat de Blijk van Waardering, het mantelzorgcompliment dat we jaarlijks uitreiken, voor hen minder belangrijk is dan het informatiepunt en de praktische hulp. Maar we willen als gemeente het compliment niet stopzetten. We gaan de komende tijd een andere vorm voor dit bedankje bedenken.”