Terug naar het overzicht

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus verlengd

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het kabinet heeft de meeste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor kinderen worden de maatregelen versoepeld. Vanaf 11 mei gaan basisscholen gedeeltelijk weer open. Kinderen kunnen ook weer beperkt gaan sporten. Het verbod op evenementen en betaald voetbal wordt echter verlengd tot 1 september. Zelfstandig wonende ouderen kunnen beperkt bezoek ontvangen. Premier Rutte: ‘Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.’ De druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog.

Wat verandert er?

1. Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang weer open.

  • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.
  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

2. Sporten voor kinderen en topsporters weer toegestaan.

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden)

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Douchen gebeurt thuis, en ouders kunnen niet langs de zijlijn kijken.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Douchen gebeurt thuis, en ouders kunnen niet langs de zijlijn kijken.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

3. Evenementen afgelast tot 1 september.

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Het risico op verspreiding van het virus is tijdens evenementen te groot. Premier Rutte: ‘We kunnen de risico’s de komende maanden nog niet aan.’ Ook het betaald voetbal gaat niet door.

4. Bezoek aan zelfstandig wonende ouderen beperkt mogelijk.

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Wat verandert er niet?

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. We blijven zoveel mogelijk thuis, werken thuis. Rutte: “Doe boodschappen alleen, houdt 1,5 meter afstand. Blijf bij verkoudheid thuis, was je handen vaak en hoest en nies in je elleboog.”

Bezoek aan verplegings- en verzorgingstehuizen blijft niet toegestaan. Premier Rutte: ‘Hier zit veel pijn en verdriet. We weten dat het noodzakelijk is onze kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen zo goed mogelijk te beschermen.’  Hoe en wanneer een aanpassing van bezoekregeling mogelijk is wordt onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat geen bezoek voor ouderen en familie en vrienden heel zwaar is.

Contactberoepen blijven tot 20 mei niet toegestaan. Er volgt nog een advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.

Volhouden blijft nodig

We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag. Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Kunst is om te beginnen met maatregelen die het minst ervoor zorgen dat het virus om zich heen gaat grijpen. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Vervolgstappen

De verlenging van de maatregelen geldt tot 20 mei. In de week voor 20 mei volgt een nieuw beslismoment. Het kabinet houdt een vinger aan de pols en zal flexibel zijn als daar een aanleiding voor is. Daarbij is het moeilijk meer dan een paar weken vooruit te kijken.  Rutte:  ‘We varen op zicht’.

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen.  Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. Premier Rutte: “Deze coronacrisis is één van de grootste, ingrijpende periode voor ons die wij ooit zullen meemaken.” De overheid kan hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen.