Terug naar het overzicht

Maatregelen tegen geluidhinder A29 vastgesteld

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In Zuid-Holland komen in totaal zo’n 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen om de geluidshinder van rijkswegen te verminderen. Voor ongeveer 450 van deze woningen heeft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat de maatregelen nu vastgesteld. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. 

De vastgestelde geluidmaatregelen staan in een geluidsaneringsplan dat valt onder het  meerjarenprogramma Geluidsanering. Ze zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart op de website van Rijkswaterstaat is precies te zien om welke woningen het gaat. 

Vervolgprocedure

Het vastgestelde geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen is op vrijdag 24 september officieel gepubliceerd. Het is vanaf nu te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Tot maandag 8 november kunnen belanghebbenden nog in beroep gaan bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

De maatregelen per woning en de globale uitvoeringsplanning hiervan zijn te zien op de geluidmaatregelenkaart.