Terug naar het overzicht

Maatregelen (sport)verenigingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De ingrijpende maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd raken ook het verenigingsleven. Diverse sectoren liggen nu volledig stil. Zij hebben geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Daarbij is het voorjaar voor veel verenigingen juist de periode waarin veel omzet wordt gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens competities, toernooien en gezelligheidsevenementen. Op landelijk en lokaal niveau zijn maatregelen genomen om hen in deze moeilijke tijd tegemoet te komen.

Landelijke maatregelen

De Rijksoverheid ontwikkelt op dit moment maatregelen voor verenigingen. (Sport)verenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment verder uitgewerkt. Daarnaast zet NOC-NSF ongeveer 5 miljoen euro opzij voor een noodfonds voor de Nederlandse sport. Het moet de aanzet vormen tot een groter fonds waarmee de financiële gevolgen van het coronavirus kunnen worden opgevangen ten behoeve van de breedtesport.

Maatregelen gemeente Hoeksche Waard

  1. (Sport)verenigingen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke lasten tot 31 augustus 2020. (Sport)verenigingen worden door het SVHW bedrijfsmatig aangeslagen en vallen dus onder de regeling voor ondernemers. Informatie over wat u moet doen als u daar gebruik van wilt maken vindt u op de website van het SVHW.
  2. De huur van buitensportaccommodaties wordt niet in rekening gebracht door de gemeente voor de periode dat de complexen verplicht, vanuit de overheid, gesloten moeten zijn. Reeds betaalde huur over deze periode wordt teruggestort of verrekend met toekomstige facturen.
  3. De huur van de (binnensport)accommodaties wordt niet in rekening gebracht bij de gebruiker voor de niet genoten uren als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt voor de (binnensport)accommodaties die verhuurd worden door de gemeente en door Bres. Overige exploitanten, zoals Sportfondsen en Laco nemen daar zelfstandig een besluit over. De gemeente spant zich in om ook de overige exploitanten op dezelfde lijn te krijgen.
  4. De sportverenigingen die nog een hypothecaire lening bij de gemeente hebben lopen, betalen in het jaar 2020 geen aflossing, wel rente. De hypothecaire leningen lopen daardoor 1 jaar langer door.
  5. Bij de reeds beschikte en in behandeling zijnde incidentele subsidies voor activiteiten, evenementen en jubilea wordt maatwerk toegepast. Elke aanvrager van incidentele subsidie informeren wij in de komende periode. Dit geldt ook voor het vaststellen van de structurele subsidies 2020.

Brief aan sportverenigingen

Woensdag 1 april hebben de sportverenigingen in de Hoeksche Waard een brief ontvangen over de maatregelen.

Meer informatie

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een coronadossier met vragen en antwoorden. Dat dossier wordt dagelijks geactualiseerd aan de hand van vragen en ontwikkelingen.