Terug naar het overzicht

Luister en kijk naar het verhaal van windpark Oude Mol

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de Mariapolder bij het dorp Strijensas ontwikkelt de grondeigenaar samen met een ontwikkelaar 4 grote windturbines waar nu nog 6 kleine staan. Omwonenden maakten zich direct zorgen, maar door ‘het goede gesprek’ te voeren met de projectontwikkelaar en de gemeente is er veel bereikt. In een korte film en een podcast wordt de ontwikkeling vanuit de verschillende partijen en belangen in beeld gebracht. De film is deel 3 van 5 films van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) over duurzame energie in de leefomgeving.

Bekijk de film en luister de podcast.

Basis van vertrouwen

Stichting Windwaarde is een belangrijke gesprekpartner van de ontwikkelaar en gemeente in dit proces. Er is veel bereikt, geeft Robin Robart (voorzitter stichting Windwaarde) aan. “De turbines komen op een andere plek, we mochten zelfs meekijken in de aanbesteding en er zijn afspraken gemaakt over onder andere slagschaduw, geluid en nachtverlichting.” “Kenmerk van het succes van dit project is de basis van vertrouwen waarop gewerkt is”, vindt wethouder Piet van Leenen. “En onlangs stemde de gemeenteraad in dat de compensatiegelden vanuit het windpark volledig ingezet kunnen worden voor de leefbaarheid en verduurzaming van de lokale gemeenschap, een ware mijlpaal.”

Verschillende belangen bijeenbrengen

Je kunt op verschillende manieren kijken naar het inpassen van duurzame energie in de leefomgeving. Een inwoner kijkt met een andere blik dan een wethouder of een projectontwikkelaar. Hoe ga je daarmee om? En hoe maak je samen met inwoners plannen voor de toekomst? Om daar meer inzicht in te verkrijgen, maakt NP RES een serie van 5 korte films over duurzame energie in de leefomgeving, waarin verschillende perspectieven aan bod komen. De korte film over windpark Oude Mol schetst hoe het in de Hoeksche Waard is verlopen.

Film en podcast

Bekijk hier het verhaal van windpark Oude Mol in Mariapolder bij Strijensas of luister naar de podcast. Aan het woord zijn Robin Robart, Ronald Kloet (projectontwikkelaar Renewable Factory) en wethouder Piet van Leenen.