Terug naar het overzicht

Locatie gemeentewerf Oud-Beijerland serieuze optie voor nieuwbouw gezondheidscentrum

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard onderzoekt samen met de huisartsen van medisch centrum Metrum, artsen Van Nieuwaal, Quispel, Klokkenburg en Van Eijk,  of de locatie van de gemeentewerf in Oud-Beijerland geschikt is voor nieuwbouw van een eerstelijns gezondheidscentrum. Hiervoor tekenden alle partijen onlangs een intentieovereenkomst.

De huisartsen, op dit moment gehuisvest in Poortwijk, gaven al eerder aan een tekort aan ruimte te hebben. Zij zijn samen met de gemeente al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie. Recent besloot de gemeente om de buitendienst centraal te organiseren en daarmee de gemeentewerf in Oud-Beijerland op te heffen. Deze locatie, midden in een woonwijk en centraal  in Oud-Beijerland, is volgens partijen een geschikte locatie voor een gezondheidscentrum.

Huisartsen willen nieuwbouw graag combineren met toekomstgerichte huurappartementen.

Wethouder Piet van Leenen ziet de voordelen van deze combinatie: “De mogelijkheid om de gemeentewerf in te richten als gezondheidscentrum ondersteunt een belangrijk onderdeel van onze woonvisie. Ons streven is om het voorzieningenniveau te versterken door wonen en zorg zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Dit initiatief sluit hier perfect bij aan.”

In het gezondheidscentrum wordt door de vier huisartsen samenwerking gezocht met onder andere podotherapie, fysiotherapie, wijkteam Careyn, Zorgwaard (diëtiste, ergotherapie), apotheek, logopedie, optometristen en hulpverleners in de GGZ. Zij streven ook naar de vestiging van Star-shl, voor laboratorium- en functieonderzoek.

Meer dan alleen ‘bij elkaar in één pand’

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat al deze disciplines intensief gaan samenwerken op een innovatieve wijze.  Ook moet er voldoende ruimte zijn om te kunnen inspringen op toekomstige uitbreiding van Oud-Beijerland. Het huisartsenteam moet dan ook de mogelijkheid hebben om te kunnen uitbreiden en wil daar nu ook al rekening mee kunnen houden. Verder  kijken de artsen naar de mogelijkheid van een wijkfunctie.