Terug naar het overzicht

Landelijk wonen: Hoeksche Waard blijft in trek bij jonge huishoudens

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Sinds 2016 verhuizen er meer personen en huishoudens naar de Hoeksche Waard dan er uit vertrekken. Ook in de tweede helft van 2020 kent de Hoeksche Waard een duidelijke stijging van het aantal nieuwkomers. Er vestigden zich ruim 400 personen meer dan dat er vertrokken – het hoogste aantal in de afgelopen 5 jaar.

Dit blijkt uit de Verhuis- en woonmonitor Hoeksche Waard uitgevoerd door Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) in opdracht van gemeente Hoeksche Waard. De monitor volgt woningmarktontwikkelingen in de regio en de verhuizingen van en naar het eiland.

Blijvend in trek bij jonge huishoudens

Het vestigingsoverschot (het verschil tussen het aantal personen, dat zich in een bepaalde periode in een gebied heeft gevestigd en het aantal dat is vertrokken) is het grootst onder huishoudens van onder de 55 jaar en huishoudens met kinderen. Alleenstaanden vertrekken per saldo vaker uit de Hoeksche Waard. Het gaat dan met name om jongeren die elders gaan studeren. Het vestigingsoverschot bestaat vooral uit huishoudens uit de regio Rotterdam-Rijnmond, Voorne-Putten en de BAR-gemeenten. De dorpen Oud-Beijerland en Mijnsheerenland groeiden het afgelopen jaar het meest.

Spanning op de woningmarkt

Zoals we ook landelijk waarnemen, heeft de corona-crisis ook invloed op de woningmarkt in de Hoeksche Waard. Uit de monitor blijkt dat de spanning op de woningmarkt opnieuw is toegenomen. Niet alleen wordt er meer voor een woning betaald, ook wordt een huis gemiddeld voor een hoger bedrag verkocht dan wat er voor werd gevraagd. Verder neemt het aantal te koop staande woningen af en worden woningen sneller verkocht. Vooral in de dorpen van de voormalige gemeente Binnenmaas en Oud-Beijerland werden veel woningen verkocht. Met name tussenwoningen zijn in trek in de Hoeksche Waard. 1 op de 3 verkochte woningen is een tussenwoning.

De Hoeksche Waard wordt gewaardeerd als aantrekkelijke woonomgeving door jonge huishoudens. Wethouder Piet Van Leenen (Wonen): “Het is dan fijn om te zien dat de jongeren die in de Hoeksche Waard opgroeien zich hier blijvend willen vestigen en dat heel veel nieuwbouwwoningen door eigen inwoners worden gekocht. Gelukkig is er ook een toenemende instroom van jonge huishoudens van buiten waarmee voorzieningen zoals winkels, verenigingen en scholen, óók in de kleinere dorpen in stand blijven en de vergrijzing wordt gecompenseerd. Daarom is het belangrijk om voldoende te blijven bouwen om in de behoefte te voorzien. De Hoeksche Waard is een aantrekkelijke en kindvriendelijke woonomgeving met veel voorzieningen en ook dichtbij de grote stad. Onze gemeente is groen, rustig en er zijn genoeg mogelijkheden om dichtbij huis te recreëren.”

Meer weten over de woon- en verhuisontwikkelingen? Download nu de Verhuis- en woonmonitor Hoeksche Waard.