Terug naar het overzicht

Landelijk steunpakket stopt per 1 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer volop. Daarom stopt per 1 oktober 2021 het landelijke steunpakket dat de Nederlandse economie sinds maart 2020 heeft geholpen. 

Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Bbz

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit. Voor gemeente Hoeksche Waard wordt de Bbz-regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen van gemeente Rotterdam. Meer informatie leest u op de website van gemeente Rotterdam.

Einde steunpakket voor banen en economie.