Terug naar het overzicht

Koop lokaal en Maak 't samen waar(d)

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Onder het motto ‘Maak ’t samen waar(d)’ wil gemeente Hoeksche Waard het kopen en bestellen bij lokale bedrijven stimuleren. Vanaf deze week worden er posters en flyers verspreid met de boodschap om aankopen te doen bij lokale ondernemers. Wethouder Paul Boogaard deelde de eerste exemplaren uit in Strijen. “De Hoeksche Waard heeft veel moois te bieden. De variatie in winkelaanbod, horeca, cultuur, recreatie en streekproducten moet zo blijven. Door corona hebben veel ondernemers het moeilijk. Laten we elkaar blijven steunen door lokaal te kopen en te bestellen, ook online.”

Economische gevolgen coronacrisis

De koop lokaal actie maakt onderdeel uit van het actieplan Economische gevolgen coronacrisis. Dit plan dat in juni door de raad werd goedgekeurd, omvat naast de koop lokaal actie ook een noodsteunregeling voor ondernemers. Paul Boogaard: “Tot nu toe kunnen de ondernemers die het zwaar hebben zich vaak nog staande houden met de regelingen vanuit de Rijksoverheid. De noodsteun vanuit de gemeente is er voor ondernemers die het ondanks de Rijksregelingen niet redden en die ook niet terecht kunnen bij hun bank. Er zijn overigens nog niet veel aanvragen voor de gemeentelijke noodsteun binnen gekomen. Het is wel afwachten wat er gebeurt als de regelingen vanuit het Rijk worden afgebouwd. Ondernemers kunnen via de gemeente ook steun krijgen op het gebied van huurbemiddeling, financieel advies en bedrijfscoaching. Wij willen ondernemers die het moeilijk hebben graag helpen waar het kan.”

Informatie over de noodsteunregeling en de vouchers voor huurbemiddeling, financieel advies en bedrijfscoaching kan worden gevraagd via ondernemen@gemeentehw.nl.

Beleef Hoeksche Waard

In de koop lokaal actie ‘Maak ’t samen waar(d)’ wordt verwezen naar de Beleef Hoeksche Waard socialmediakanalen (Instagram Beleef Hoeksche Waard, Facebook Hoeksche Waard) om te laten zien wat voor moois Hoeksche Waard te bieden heeft. Tips voor berichten kunnen worden gemaild naar info@beleefhoekschewaard.nl.