Terug naar het overzicht

Koninklijke onderscheiding brandweervrijwilligers Maasdam/Puttershoek en Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vrijdag 11 september kregen 3 vrijwilligers van het brandweerkorps Maasdam/Puttershoek en 6 vrijwilligers van het korps Klaaswaal een koninklijke onderscheiding. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun inspanningen in de afgelopen 20 jaar of meer. Zij werden toegesproken door respectievelijk de locoburgemeesters Piet van Leenen en Harry van Waveren.

De vrijwilligers waren de laatste 9 van in totaal 40 Hoeksche Waardse brandweerlieden die een koninklijke onderscheiding ontvingen op basis van de oude regeling. Vanaf 1 januari 2020  heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden het decoratiestelsel voor leden van de vrijwillige brandweer namelijk aangepast. Het criterium ‘meer dan 20 jaar vrijwillige brandweerdienst’ als automatische toekenningsgrond voor een koninklijke onderscheiding is vanaf dit jaar beëindigd. Natuurlijk blijft het mogelijk een aanvraag in te dienen, maar alleen het criterium van 20 jaar vrijwillige brandweerdienst is dan niet meer voldoende. Tot en met 31 december 2019 gold een overgangsperiode waarin nog koninklijke onderscheidingen aangevraagd konden worden. De andere 31 decorandi ontvingen hun lintjes in januari, februari en begin maart. De bijeenkomsten van de korpsen Maasdam/Puttershoek en Klaaswaal stonden ook gepland in maart maar moesten door corona worden uitgesteld.

Decorandi Maasdam/Puttershoek

Locoburgemeester Piet van Leenen sprak de decorandi van het brandweerkorps Maasdam/Puttershoek toe in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Rembrandtstraat 1 in Puttershoek . Daar kregen Rinus van Antwerpen (39 jaar vrijwilliger),  Bert Schaar (29 jaar vrijwilliger) en Bastiaan van Oudheusden (22 jaar vrijwilliger) een koninklijke onderscheiding voor hun inzet als brandweervrijwilliger.

Decorandi Klaaswaal

In Klaaswaal bracht locoburgemeester Harry van Waveren een bezoek aan De Koningshoeve aan de Botweg 1b in Klaaswaal. Daar werden Wim Fok (27 jaar vrijwilliger), Bert den Tuinder (24 jaar vrijwilliger), Lennard van der Bijl (23 jaar vrijwilliger), Marco Groenewegen (22 jaar vrijwilliger), Eric van Krugten (21 jaar vrijwilliger) en René Nijhuis (20 jaar vrijwilliger) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun inzet als brandweervrijwilliger.