Terug naar het overzicht

Kerkklokken Mijnsheerenland stoppen met slaan in de nacht

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De klokken van de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland stoppen per 30 juni 2021 met slaan in de nachtelijke uren.

Het slaan van de klokken in de nachtelijke uren werd in mei 2020 al eerder gestopt na meldingen van enkele omwonenden. Omdat in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een elders gebruikelijke uitzonderingsbepaling niet voor kwam, pasten wij de APV hierop aan. Op die manier was het slaan van klokken in nachtelijke uren weer toegestaan. Hierop ontvingen wij bezwaar.

Na hoor en wederhoor is de externe bezwarencommissie van mening dat, ondanks dat het slaan is toegestaan, er onvoldoende rekening wordt gehouden met geluidsoverlast. Dit standpunt van de bezwarencommissie is onder andere gebaseerd op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hierop kan volgens jurisprudentie beroep worden gedaan als sprake is van ernstig geluidsoverlast.

Op basis van dit advies heroverwoog het college het eerder genoemde, op de aangepaste APV gebaseerde besluit. Bij deze heroverweging volgt het college het zwaarwegende advies van de bezwarencommissie dat het zwaartepunt van de afweging dus legt bij het EVRM.

Vanaf 30 juni 2021 slaan de klokken niet meer in de nachtelijke uren

Het slaan van de klokken is elektronisch geregeld. De programmering wordt vanaf 30 juni 2021 aangepast. Dagelijks slaan de klokken dan om 07.00 uur om de dag in te luiden en slaan voor het laatst om 23.00 uur.