Terug naar het overzicht

Inzamelingsacties beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Maskers, handschoenen, brillen… Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Diverse instanties zijn daarom inzamelingsacties gestart.

Het Rode Kruis

Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.

Op deze website van de rijksoverheid vind je de producten die nodig zijn. Het gaat om de volgende middelen:

  • FFP2 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen
  • FFP1 en 3 maskers
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.

Om de inzameling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken we géén contact op te nemen over producten die niet op de lijst staan.

Centrale inzameling

Vanwege de heersende tekorten aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, heeft de overheid de officiële verkoop van al deze middelen overgenomen om te zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. Maar intussen zijn in andere branches nog materialen beschikbaar die voldoen aan de officiële eisen. Denk bijvoorbeeld aan de spullen die schilders, asbestsaneerders, tuinders en aannemers gebruiken. Zij bieden hun middelen al spontaan aan, maar dit werd vooralsnog niet landelijk gecoördineerd. Daardoor was verdeling op basis van prioritering vooralsnog niet mogelijk. De centrale inzameling via het Rode Kruis moet dit veranderen.

(Dit is een bericht van het Rode Kruis)

Huisartsen

In de regio Hoeksche Waard, Goeree- Overflakkee en Voorne- Putten is er een groeiend tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor huisartsen. Zij doen daarom een oproep aan ondernemers en burgers; heeft u nog mondkapjes? Breng ze naar uw huisarts, zij hebben de beschermingsmiddelen hard nodig.

In de meeste gevallen zijn er nog beschermingsmiddelen voor de huisartsen. Maar bij toename van het aantal besmettingen met het coronavirus, zullen tekorten ontstaan.

Het gaat om mondkapjes met de code FFP1, FFP2 of FFP3. Deze bieden genoeg bescherming aan huisartsen. Deze mondkapjes zijn normaal gesproken te koop bij bijvoorbeeld bouwmarkten en kan het zijn dat u deze nog thuis heeft liggen in een schuurtje of op zolder. Niet alleen mondkapjes, maar ook vuurwerkbrillen zijn welkom als beschermingsmateriaal. Beschikt u over beschermingsmiddelen en wilt u ze inleveren? Neem dan wel eerst telefonisch contact op met uw huisarts. Huisartsen verdelen onderling de materialen weer.

De oproep is ook gericht aan bedrijven. In de bouw, op de boerderij, spuiterijen, schilders en dergelijke worden ook mondkapjes gebruikt. Bent u een ondernemer of kent u iemand in uw netwerk die mondkapjes gebruikt en deze ter beschikking wilt stellen? Uw huisarts zou er enorm mee geholpen zijn.

Ook landelijk is hiervoor veel aandacht, deze oproep naar beschermingsmiddelen staat niet op zichzelf. Door heel Nederland vinden er initiatieven plaats om mondkapjes naar huisartsen te brengen of in te leveren bij het Rode Kruis. Mooie initiatieven om samen met elkaar uw zorgmedewerkers te helpen en te ondersteunen!

(Dit is een bericht van Zorggroep Haringvliet, Huisartsenpost ’t Hellegat en Zorggroep Hoeksewaard)