Terug naar het overzicht

Inwoners kunnen meedenken over het programmaplan Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op vrijdag 10 juli is op www.gemeentehw.nl/programmaplan het concept programmaplan Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard gepubliceerd voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hierin staan de doelen en inspanningen beschreven om de Hoeksche Waard duurzaam en toekomstbestendig te maken. Met als overkoepelende ambitie: de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050 en energieneutraal in 2040. Het plan is nog niet helemaal af. De oproep aan Hoeksche Waarders is om dit duurzaamheidsplan te lezen en hierover mee te denken.

Reageren kan tot 30 augustus via de webpagina. De gemeente wil op deze manier het duurzaamheidsplan toetsen. Én inwoners de gelegenheid geven aanvullingen te doen waar nodig en mogelijk. Zo werken we samen aan een duurzame Hoeksche Waard, die klaar is voor de toekomst.

Bewustwording is volgens Huibert Steen, wethouder en verantwoordelijk voor het programma Duurzaamheid, belangrijk. “Het probleem met deze langzaam verlopende duurzaamheidscrisis is dat wij de gevolgen van de klimaatverandering pas opmerken als het bijna te laat is. Zoals bijvoorbeeld met de bijen die dreigen te verdwijnen of de mislukte aardappeloogsten door extreme droogte en aanhoudende hitte. Klimaatverandering gaat iedereen aan. En iedereen kan iets doen om de oorzaken hiervan aan te pakken, hoe klein die bijdrage ook lijkt. Met al die bijdragen bij elkaar komen we samen een heel eind. Met het programmaplan Duurzaamheid stellen we onszelf doelen, die we samen met onze inwoners en partners willen behalen om de Hoeksche Waard een duurzame toekomst te geven, ook voor de generaties na ons.”

Meedenken kan via www.gemeentehw.nl/programmaplan

Inwoners kunnen bijdragen aan een duurzamere Hoeksche Waard. En zelf het verschil maken door nog bewuster om te gaan met de natuur en het milieu. Door bewuster te consumeren en niet zomaar iets weg te gooien. Door de CO2-uitstoot te verminderen en te reizen met elektrisch vervoer en vaker de fiets te nemen, de woning te isoleren en te kiezen voor groene stroom of zonnepanelen. En door tegels te vervangen voor groen. Verduurzamen is nodig én het biedt tegelijkertijd ook kansen. Kansen voor samenwerking, nieuwe netwerken, vindingrijke oplossingen en daarmee ook voor economische groei.

En nu kunnen inwoners dus ook meedenken met het concept programmaplan Duurzaamheid. Dat kan op verschillende manieren. Op www.gemeentehw.nl/programmaplan is het voorlopige plan te bekijken. Meedenken kan door de vragenlijst op de webpagina in te vullen, een reactie achter te laten in het opmerkingenveld en door deel te nemen aan een online groeps-chat met wethouder Steen over aanvullende ideeën op het concept plan.

Het verwerken van de reacties op het plan

Alle binnengekomen reacties worden bekeken door de gemeente en indien mogelijk ook verwerkt in het plan. Van alle reacties wordt een samenvatting gemaakt die na de zomer op de webpagina en de gemeentelijke mediakanalen wordt gedeeld. De gemeente houdt iedereen via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.