Terug naar het overzicht

Intentie voor 120 nieuwe woningen in Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van gemeente Hoeksche Waard heeft de intentie uitgesproken mee te werken aan het plan om 120 nieuwe woningen te realiseren in Klaaswaal. Het beoogde terrein ligt ten zuiden van de voetbalvelden van SSS. Voor de invulling van het plan gaat de gemeente in gesprek met inwoners en belanghebbenden. De woningbouwplannen komen tegemoet aan de woonwens van veel dorpelingen om te kunnen starten en doorstromen in Klaaswaal.

Het plan omvat de bouw van rijtjeswoningen, twee-onder één kapwoningen en vrijstaande woningen, in het goedkope, middel-dure en dure segment. Het initiatief geeft daarmee ook invulling aan de raadsmotie ‘Bouwen voor starters’. Als volgende stap gaat de gemeente in gesprek met de inwoners van Klaaswaal over de plannen.

Samen Klaaswaal vitaal houden

Wethouder Piet van Leenen zegt hierover: “Na de bijeenkomst Klaaswaal-Centraal is de werkgroep ‘Woningen en Voorzieningen’ ontstaan. Betrokken inwoners van Klaaswaal nemen daarin deel en tijdens meerdere gesprekken zijn wensen en behoeften gedeeld. Ik wil graag samen met de inwoners en belanghebbenden van Klaaswaal komen tot een mooie invulling van dit plan op deze mooie locatie. Het is een belangrijke ontwikkeling voor het dorp. Er is veel behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen en we halen graag nog andere wensen voor de mogelijke invulling van dit plan bij de inwoners op.”

Programma Wonen

Wonen is een van de 7 speerpunten voor de komende jaren. De andere thema’s zijn: duurzaamheid, mobiliteit, economie, veiligheid, cultuur en inclusieve samenleving. Met het Programma Wonen werkt de gemeente aan het versterken en behoud van een vitale Hoeksche Waard. Daarbij heeft de gemeente 3 doelen: de juiste woning op de juiste plaats, bevorderen van de instroom van jonge huishoudens en continue toevoeging woningen aan woningvoorraad.