Terug naar het overzicht

Inloopbijeenkomst toekomstige ontwikkeling landelijk gebied

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat betekenen de verplichtingen voor natuur, stikstof, water en klimaat voor de Hoeksche Waard? De natuur en kwaliteit van water staan onder druk en het klimaat verandert. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar. Nationaal Programma Landelijk Gebied is een aanpak die staat voor een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland, toekomstbestendig klimaat en ruimte voor duurzame en sterke landbouw.

Elk gebied is anders. De kwaliteit van natuur, bodem en water is nergens hetzelfde. De aanpak moet passen bij de eigenschappen van ons eiland. Daarom werken gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta samen.

Dankzij de innovatiekracht, ervaring en specifieke kennis die in de Hoeksche Waard aanwezig zijn, ligt er nu een concept gebiedsagenda Hoeksche Waard. Hierin staat wat de opgaven zijn voor natuur, stikstof, water en klimaat. Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met agrariërs en natuurorganisaties. De komende periode betrekken we u dan ook graag bij de verdere invulling van de lokale doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat.

Inloopbijeenkomst op maandag 18 maart

Omdat de ontwikkelingen in het landelijk gebied u (mogelijk) interesseren of raken, organiseren wij een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u langs de statafels lopen waar vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie en het waterschap staan om u te informeren over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en over wat dit voor de Hoeksche Waard betekent. Ook is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Vooraf aanmelden

U kunt zich tot en met vrijdag 15 maart via onze website inschrijven voor een van de 4 tijdsblokken tussen 19.00 en 21.40 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij Dorpshuis De Swaensvoet aan Marktveld 9 in Nieuw-Beijerland.

Nieuwsbrief Ontwikkeling landelijk gebied

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied? Over wat de gemeente, de provincie en het waterschap doen én wat er gebeurt samen met partners? Meldt u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief.