Terug naar het overzicht

In gesprek over een aardgasvrije Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In 2050 is de ambitie van de Hoeksche Waard om net als in de rest van Nederland aardgasvrij te zijn. Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om nu al het gesprek aan te gaan over de overgang op duurzame warmte: de warmtetransitie. Daarom organiseert de gemeente 8 kleinschalige, online dorpsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeen­komsten spreken we met elkaar over de verschillende soorten aardgasalternatieven, welke vragen of ideeën er zijn en/of welke zorgen er leven.

Wethouder Huibert Steen (Duurzaamheid): “In de komende jaren moeten we met elkaar bedenken op welke manieren we andere energiebronnen in de praktijk voor iedereen kunnen inzetten. Een behoorlijke uitdaging, die allerlei vragen en ook zorgen oproept. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. En ook over wat we nu al kunnen doen om energie te besparen en een minder hoge energierekening te hebben.”

Online dorpsbijeenkomsten over de warmtetransitie

In totaal organiseert de gemeente 8 kleinschalige, online bijeenkomsten: 6 online bijeenkomsten voor inwoners van de verschillende dorpen, 1 online bijeenkomst voor ondernemers en 1 online bijeenkomst voor (maatschappelijke) organisaties. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. “Niet iedereen hoeft direct een warmtepomp of zonnepanelen aan te schaffen”, aldus Steen. “Het gaat erom dat iedereen op zijn eigen manier stappen zet. Voor de één is de eerste stap het plaatsen van tochtstrips, voor de ander is een warmtepomp de volgende stap. Iedereen mag daarin zijn eigen stappen nemen, maar neem die stappen wel. We hebben ze nodig om ons elektriciteitsverbruik terug te dringen, van het aardgas af te komen en het ook in de toekomst comfortabel te hebben met elkaar.”

We werken gezamenlijk stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hiervoor onderzoekt de gemeente per wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn als duurzaam alternatief voor aardgas. En in welke wijken en dorpen voor 2030 het beste gestart kan worden met een wijk- of dorpaanpak. De uitkomst hiervan komt in de Transitievisie Warmte. Vervolgens wordt gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan. Zo werken we samen stap voor stap en wijk voor wijk toe naar een aardgasvrije omgeving in 2050.

Meer informatie en aanmelden?

Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentehw.nl/energietransitie. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een e-mailbevestiging. Op de dag vóór de bijeenkomst ontvangen de deelnemers per e-mail een deelnamelink om deel te nemen aan de kleinschalige, online bijeenkomst.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het programmaplan Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.