Terug naar het overzicht

HW Zoemt plant bomen en struiken

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Deze week zijn er bomen en struiken geplant langs de Randweg in Strijen. Het is een actie van HW Zoemt om te werken aan herstel van biodiversiteit. De bomen en struiken geven een impuls aan de natuur. Ze passen in een reeks van maatregelen om vlinders, bijen en andere insecten een betere leefomgeving te bieden.

De aanplant is uitgevoerd door 18 vrijwilligers en medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard en Hoekschewaards Landschap. Door de werkkrachten te verdelen over 8 plantlocaties konden de coronaregels in acht worden genomen.

HW Zoemt

Hoeksche Waard Zoemt is een collectief van mensen en organisaties. Het is ontstaan op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard. Overheden, natuurorganisaties, landbouwers, imkers en betrokken bewoners werken samen aan herstel van biodiversiteit. Dat is nodig omdat de natuur sterk onder druk staat. Biodiversiteit ofwel de variatie aan planten en dieren neemt nog steeds af en daar willen we in de Hoeksche Waard met elkaar wat aan doen.

Insecten, zoals vlinders en bijen vormen het speerpunt, maar het is breder. Insecten hebben bloemen nodig en insecten zijn ook weer voedsel voor vogels en andere dieren. Zo hangt alles met alles samen. Met verbetering van de leefomgeving voor insecten helpen we totale natuur een handje.

Wegen voor natuur

Mensen hebben wegen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Dat geldt ook voor planten en dieren. Wegen voor natuur zijn stroken groen waar een variatie aan planten kan groeien. Er is voedsel te vinden voor insecten en andere dieren en er is schuilgelegenheid voor vijanden of extreme weersomstandigheden. De wegen zijn nodig om een geschikt leefgebied te vinden of tot voortplanting te komen.

HW Zoemt werkt aan een netwerk van wegen voor de natuur. Bermen, dijktaluds en oevers die zo beheerd gaan worden dat het er voor onder andere insecten goed toeven is. De aanplant van bomen en struiken kan op sommige plekken hierbij een meerwaarde hebben.

Het project van HW Zoemt sluit aan bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat is een landelijk initiatief van tal van organisaties om te werken aan herstel van biodiversiteit. Dankzij een bijdrage uit het innovatiefonds van het deltaplan kunnen bomen en struiken worden geplant.

Bomen en struiken voor herstel van biodiversiteit

De aanplant van bomen en struiken is een eerste stap naar het netwerk van wegen voor de natuur. We planten op grond van de gemeente Hoeksche Waard, waarmee een prima samenwerking is opgebouwd. Een samenwerking die cruciaal is voor herstel van biodiversiteit.

Er is gekozen voor verschillende soorten bomen en struiken. Het gaat om 50 bomen van soorten als Wilg, Populier, Zwarte els, Es en Zomereik. Verder zijn er 1000 struiken van een tiental verschillende soorten geplant. Variatie in soorten geeft ook variatie in het insecten leven. Sommige insecten kunnen alleen leven op bepaalde soorten bomen of struiken. Met de keuze voor variatie leggen we de basis voor gezonde leefomstandigheden voor veel dieren.

Bomen en struiken helpen bij herstel van biodiversiteit, maar ook bij het tegengaan van klimaatverandering. Ze nemen CO2 op en leggen dit vast in het hout dat ze vormen. Twee vliegen in een klap zou je kunnen zeggen. Klimaatverandering maakt wegen voor natuur ook extra belangrijk omdat hierdoor planten en dieren naar het noorden verschuiven op zoek naar geschikte leefomstandigheden.

Meedenken of meedoen?

Een eerste praktische stap naar meer biodiversiteit is nu gezet. Mensen die willen meedenken en meedoen zijn van harte welkom. U kunt een email sturen naar Joost Kievit van HW Zoemt via kievitjoost@gmail.com. Samen maken we de Hoeksche Waard mooier en beter voor mens en natuur.

U las zojuist een nieuwsbericht van HW Zoemt.