Terug naar het overzicht

Huisvestingsverordening en Urgentiedraaiboek gemeente Hoeksche Waard vastgesteld

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 15 december is de nieuwe Huisvestingsverordening gemeente Hoeksche Waard 2021-2025 vastgesteld door de raad. In deze verordening regelt de gemeente welke groepen met voorrang in aanmerking komen voor een woning tot aan de ‘sociale huurgrens’. Deze urgentieregeling is door het college uitgewerkt in een urgentiedraaiboek. Hierin staan de spelregels , waaraan iemand moet voldoen om een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning te krijgen. “Voor mensen die urgentie willen aanvragen, is er niet veel gewijzigd. De kern blijft dat er sprake moet zijn van een noodsituatie die iemand niet kon voorkomen.”, aldus wethouder Piet van Leenen (Volkshuisvesting en wonen).

Impact wijzigingen minimaal

In verband met de herindeling tot de gemeente Hoeksche Waard moesten de huisvestingsverordening en het urgentiedraaiboek van de 5 voormalige gemeenten aangepast worden. Wethouder Piet van Leenen: “We hebben nu de huisvestings-verordening en het urgentiedraaiboek geharmoniseerd en voor de komende jaren vastgesteld.”

Meer ruimte voor mantelzorg

In het nieuwe beleid zijn wel enkele praktische knelpunten aangepakt, met name voor het aanvragen van mantelzorgurgentie. Zo is de bindingseis voor mantelzorgurgenten komen te vervallen, want mantelzorgurgentie is er juist voor bedoeld om zorg in nabijheid mogelijk te maken. Piet van Leenen: “Bij een bindingseis moet de woningzoekende al in de gemeente wonen of een sociaal/economische binding hebben met de gemeente waar hij/zij mantelzorg verleent. Deze eis hebben we geschrapt voor mantelzorgurgentie.

Aanvragen mantelzorgurgentie eenvoudiger geworden

Dit betekent dat de mantelzorger niet meer persé in de Hoeksche Waard hoeft te wonen om urgentie aan te kunnen vragen. Iemand die bijvoorbeeld zorg verleent in Maasdam maar in Utrecht woont, komt nu eerder in aanmerking voor urgentie in de Hoeksche Waard.”
En voor het aanvragen van een mantelzorgurgentie is het ook niet meer nodig dat een zorgvrager, naast mantelzorgondersteuning, ondersteuning krijgt van een professionele zorgorganisatie. Het hebben van een mantelzorgrelatie kan nu al voldoende om voor een mantelzorgurgentie in aanmerking te komen.

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn en inclusieve samenleving): “Ik ben blij dat we met het nieuwe beleid meer ruimte geven aan mantelzorgers. Door deze aanpassingen maken we het voor hen makkelijker om bij hun naaste in de buurt te kunnen wonen en hen te ondersteunen. En dat is belangrijk, want mantelzorg kost veel tijd en energie. Reistijd in kunnen leveren doordat je nabij je naaste woont, is dan een welkome verbetering.”

Woonrubriek HW Wonen/Gemeente HW