Terug naar het overzicht

Horeca of vereniging met kantine? Geef uw reactie op harmonisatie schenk-, sluitings- en terrastijden!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Bent u horecaondernemer of bestuurslid van een vereniging met een kantine? Geef dan uiterlijk vrijdag 19 mei uw reactie op het ontwerpbesluit over de harmonisatie van de schenk-, sluitings- en terrastijden voor horeca en verenigingen met een kantine!

Het college van B&W heeft op 18 april een ontwerpbesluit (voorlopig besluit) genomen over de harmonisatie van de schenk-, sluitings- en terrastijden voor horeca en verenigingen met een kantine (paracommerciële horeca). Vanuit de voormalige 5 Hoeksche Waardse gemeenten zijn er nu nog onderlinge verschillen in deze tijden. Daarnaast staat de regelgeving nu nog in 2 verordeningen, namelijk in de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard eerste herziening (APV) en in de Drank- en Horecaverordening Hoeksche Waard (DHW-verordening). Het college heeft het voornemen uitgesproken om de regelgeving uit de DHW-verordening over te hevelen naar de APV.

Bijeenkomst 8 mei

Maandag 8 mei vond een bijeenkomst plaats waarbij horeca en verenigingen met een kantine konden reageren op het ontwerpbesluit. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. Helaas ontving niet iedereen (op tijd) een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Onze excuses hiervoor.

Geef uiterlijk vrijdag 19 mei uw reactie

Om toch iedereen in staat te stellen om te reageren is besloten om de schriftelijke reactie termijn te verlengen tot en met vrijdag 19 mei. Op basis van de reacties op het ontwerpbesluit bekijkt het college of een aanpassing nodig is.

U kunt uw reactie e-mailen naar nieuweAPVtijden@gemeentehw.nl. Ook kunt u dit e-mailadres gebruiken voor het stellen van vragen. In het ontwerpbesluit staan ook de overzichten van hoe het nu is geregeld en wat het uitgangspunt is van hoe het wordt (de zogenoemde was-wordt tabellen).

Vervolg besluitvormingsproces

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit. Vooralsnog is het besluitvormingsproces gepland in juni. Bij de beeldvormende raadsvergadering op 20 juni aanstaande heeft u de mogelijkheid tot het geven van uw mening. U moet dat wel van tevoren aankondigen. Informatie hierover vindt u op de pagina ‘Wilt u iets kwijt aan de raad?‘.