Terug naar het overzicht

Hoe oordeelt en wat besluit de raad op dinsdag 20 december? Kijk mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Stemt de gemeenteraad van Hoeksche Waard in met de nota ‘Stimuleren startend ondernemerschap’? En wat besluit de raad over de tweede begrotingswijziging of de Belastingverordeningen 2023? Kijk mee naar de laatste besluitvormende raadsvergadering van het jaar 2022 op dinsdag 20 december.

Voordat de gemeenteraad begint aan de besluitvormende vergadering, oordeelt de raad eerst over het rapport ‘Samenwerking en cultuur binnen de gemeente Hoeksche Waard’.

De raad besluit over programmaplan Duurzaamheid

Het doel van het programmaplan Duurzaamheid is dat de gemeente in 2050 klimaatneutraal is. Om dit te kunnen realiseren, zijn per onderwerp verschillende doelstellingen bedacht. De onderwerpen die zijn gekozen zijn: ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’, ‘Circulaire economie’, ‘Klimaatadaptatie’ en ‘Biodiversiteit’. Per onderwerp zijn uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Stemt de raad in met het programmaplan?

Vergaderingen bijwonen? Welkom!

Volg de raadsvergaderingen op dinsdagavond 20 december vanaf de publieke tribune. De oordeelsvormende vergadering en de besluitvormende vergadering vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur. Nadat deze vergadering is gesloten, start de besluitvormende vergadering.

Vergaderingen live online volgen?

Kijk mee via de website van de gemeenteraad.

Benieuwd naar de agenda’s en stukken?

Lees mee via de website van de gemeenteraad. Klik op de datum 20 december.