Terug naar het overzicht

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In februari ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingen namens de gemeente. Op het aanslagbiljet vindt u ook het besluit van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeente ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Jaarlijks onderzoekt en vergelijkt SVHW de marktgegevens van verkochte woningen. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren deze waarde en stellen deze definitief vast. Op uw taxatieverslag, dat u kunt inzien via Mijn SVHW op www.svhw.nl, staan de verkochte woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn. SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, wanneer de uitvoering op orde is. Daarom houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De Waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van SVHW met ‘goed’.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde?

Maak dan een afspraak met één van de taxateurs van SVHW via Mijn SVHW op www.svhw.nl. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, past SVHW deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde?

Kijk dan op www.svhw.nl/woz.