Terug naar het overzicht

Help mee de Hoeksche Waardse Bomenlijst compleet te maken!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de Hoeksche Waard staan veel bomen, waaronder behoorlijk wat bijzondere bomen. Bijvoorbeeld bomen met een monumentale status, cultuurhistorische waarde of bomen die beeldbepalend zijn voor een dorp. Om deze bomen extra te beschermen, gaat gemeente Hoeksche Waard een nieuwe Bomenlijst opstellen. Op deze lijst worden alle gemeentelijke bomen, waardevolle of monumentale particuliere bomen, en monumentale bomen in het buitengebied opgenomen. De bomen op deze lijst mogen niet zomaar gekapt worden. Om ze te beschermen tegen kap of rigoureuze snoei is altijd een omgevingsvergunning voor kap nodig. Voor de nieuwe bomenlijst voegen wij de lijsten van de voormalige 5 gemeenten samen. Ook willen we kijken of er nog meer bomen op deze lijst thuishoren. En daarbij hebben wij uw hulp nodig.    

Draag waardevolle bomen aan voor de Bomenlijst

De gemeente wil de nieuwe Bomenlijst in samenwerking met haar inwoners en lokale natuurorganisaties opstellen. Staat er in uw tuin of omgeving een bijzondere boom? Dan roepen wij u op om deze voor de Bomenlijst in te sturen. E-mail uw voorstel voor 11 september naar: bomenlijst@gemeentehw.nl. Vermeld in uw e-mail de precieze plaats waar de boom staat (eventueel huisnummer, maar in ieder geval straatnaam en dorp) en voeg een foto van de boom bij. Wilt u zeker weten dat uw boom niet op één van de huidige bomenlijsten staat? Kijk dan bij ‘Documenten’ op de pagina over het kappen van bomen.

Alle nieuwe voorstellen worden beoordeeld

Wij beoordelen de bomen zoveel mogelijk vanaf de openbare weg. Daarnaast onderzoeken wij of de bomen die op één van de oude bomenlijsten staan, op deze lijst kunnen blijven staan. Een boom kan bijvoorbeeld door een storm omgewaaid zijn. Of een boom kan in zo’n slechte staat zijn en een gevaar voor de omgeving vormen, dat er een omgevingsvergunning voor kap moeten worden aangevraagd.

Hoe komen we tot een definitieve Bomenlijst?

Na het beoordelen van alle bomen maken we een voorlopige Bomenlijst. De voorlopige Bomenlijst wordt vervolgens aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Deze wordt dan tijdelijk vastgesteld en gepubliceerd. Bent u eigenaar van een boom op de lijst en bent u het er niet mee eens dat deze op de lijst staat? Dan kunt u een zienswijze indienen. Wij nemen uw reactie dan mee in de verdere besluitvorming over de lijst. De raad stelt uiteindelijk de definitieve lijst vast.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar bomenlijst@gemeentehw.nl.