Terug naar het overzicht

Groeizaam weer legt grote druk op groenonderhoud

Dit nieuwsbericht is verlopen.

We houden allemaal van ons mooie, groene eiland. En op dit moment kunnen we wel zeggen ‘uitbundig groene eiland’. Want dat het enorm groeizaam weer is, zien en merken we allemaal. Niet alleen in onze tuinen, maar ook in de openbare ruimte. Door de combinatie van warm weer en relatief veel regen voor deze periode van het jaar groeit en bloeit alles om ons heen extra goed, ook het onkruid. Onze medewerkers en de aannemers, maar ook die van het waterschap en de provincie (buiten de bebouwde kom) doen hun uiterste best om alles bij te houden en zetten zich al extra in. Maar met deze weersomstandigheden is er eigenlijk niet tegenop te werken.

Dat betekent dat de klachten over overhangend groen, hoog gras en veel onkruid helaas niet altijd volgens onze normale servicetermijnen kunnen worden afgehandeld. Plekken waar dat mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden en locaties waar veel mensen komen (zoals winkelcentra), worden vanzelfsprekend als eerste onder handen genomen. We kunnen ons voorstellen dat u zich stoort aan het hoge gras of het onkruid, maar hopen toch op uw begrip en geduld.

Waarom ligt er in deze maanden extra druk op het groenonderhoud?

Het zwaartepunt van het groenonderhoud ligt in de maanden juni, juli en augustus. Dan heeft het groen namelijk zijn ergste groeispurt gehad. Zouden we vroeger in het jaar al gaan snoeien en grasmaaien, dan heeft dat weinig zin omdat het dan net zo hard weer aangroeit. Normaal gesproken is het bijvoorbeeld eind juni – na de langste dag – de beste periode om hagen en struiken te snoeien. Dat is na het broedseizoen en dus goed voor de vogels, maar ook andere kleine dieren. Ook zijn de bloeiende planten dan uitgebloeid waardoor het snoeien geen schade toebrengt aan de plant. Verder wordt het gras overal gemaaid en de graskanten worden gesneden. Dat is niet in een paar dagen gebeurd; de Hoekse Waard is een groot gebied. Het duurt minimaal 3 weken om alles binnen onze bebouwde kommen te maaien. Daarnaast gaat natuurlijk ook de onkruidbestrijding gewoon door (schoffelen, borstelen en onkruid branden). Dit loopt zelfs door tot in de herfst.