Terug naar het overzicht

Gezocht: nieuwe coördinator Buurtpreventie ’s-Gravendeel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Voor de wijken Bonaventura en Lindehof is het bestaande buurtpreventieteam op zoek naar een nieuwe coördinator. Het team bestaat op dit moment uit 7 personen. Het is de bedoeling om het team en daarmee het aantal wijken verder uit te breiden.

Vindt u het leuk om de volgende taken uit te voeren?
• Het inroosteren van de vrijwilligers en 2 à 3 keer per maand een overleg met het team;
• Het contact onderhouden met de politie/wijkagent, gemeente en inwoners. U heeft in ieder geval 1 keer per maand overleg met de wijkagent;
• Vergaderingen bijwonen samen met de politie, gemeente en andere coördinatoren buurtpreventieteams (1 tot 3 keer per jaar een avond);
• Het werven van nieuwe vrijwilligers voor de buurtpreventie- en WhatsAppgroep;
• Meelopen met de buurtpreventierondes (een rondje duurt meestal een uur).

En herkent u zich in het volgende profiel?
• U beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• U kunt goed overweg met mensen en maakt makkelijk contact;
• Integriteit is voor u belangrijk;
• U kunt goed overweg met computerprogramma’s zoals bijvoorbeeld Excel;
• U vindt het leuk om de oren en ogen te zijn van de wijk.

Neem dan telefonisch contact op met Fons Hinten 06 47 03 05 15 of stuur een e-mail naar fonsbreda@hotmail.com. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fons Hinten.