Terug naar het overzicht

Gezocht: goede plek voor JongerenOntmoetingsPlaats

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat jongeren in elk dorp een plek hebben waar ze elkaar, in de buitenruimte, kunnen ontmoeten. Zo’n JongerenOntmoetingsPlaats (JOP) moet dan wel passen binnen de omgeving en op de juiste wijze beheerd worden. In de komende periode gaat de gemeente samen met jongeren, Jongerenwerk, inwoners, politie en handhaving aan de slag om een aanpak op te stellen. In deze aanpak komt duidelijk te staan waar een locatie aan moet voldoen en hoe het beheer wordt georganiseerd.

Pilot JOP Spuipark

In de afgelopen maanden liep er een proef (pilot) met een JOP in het Spuipark in Oud-Beijerland om ervaring op te doen. De voormalige gemeente Oud-Beijerland was ten tijde van de herindeling bezig met voorbereidingen voor de plaatsing van een JOP op deze locatie. Na de herindeling werd er in april 2019 een vergunning verleend voor de plaatsing. Daartegen werd bezwaar ingediend omdat huurders van voorzieningen in het park verwachtten dat er overlast zou komen. Uiteindelijk is er in overleg  besloten de JOP medio 2020 te plaatsen en is een proefperiode van 6 maanden afgesproken.

In de zomerperiode werd de JOP, mede door Corona, intensief gebruikt. Burgemeester Bram van Hemmen: “Uit de evaluatie kwam helaas naar voren dat gebruikers van de JOP overlast veroorzaakten en dat toezicht en handhaving door de afgelegen ligging in de avonduren niet voldoende gegarandeerd kon worden. Daarom hebben we besloten om de pilot niet te verlengen en de JOP Spuipark nog voor de meivakantie weg te halen.”

Leren van ervaringen

“De pilot heeft ons veel informatie opgeleverd, die we gebruiken om een aanpak te maken voor de plaatsing van JOP’s”, zegt wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Jeugd, Welzijn & Inclusieve samenleving). “Op basis van de ervaringen met deze pilot kijken we samen met jongeren, jongerenwerk en handhaving naar alternatieven voor een locatie voor een JOP in Oud-Beijerland. Daarna doen we onderzoek naar mogelijke locaties voor JOP’s in andere dorpen in de Hoeksche Waard. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar mogelijkheden voor een JOP in Zuid-Beijerland.”
De gemeente brengt voor deze aanpak eerst in kaart wat (on)geschikte locaties zijn voor een JOP, wat er nodig is om de locaties goed te kunnen beheren en bekijkt samen met handhaving en politie hoe er opgetreden wordt als er toch ongewenst gedrag vertoond wordt. “Eén ding weten we wel: jongeren krijgen ook een rol in het beheer. Want we zijn in de Hoeksche Waard met elkaar verantwoordelijk voor een fijne en veilige leefomgeving, voor iedereen.”, aldus wethouder Blaak.