Terug naar het overzicht

Gevolgen maatregelen voor uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)  in de Hoeksche Waard.  De gemeente stuurde alle cliënten die gebruik maken van een maatwerkvoorziening van de Wmo een brief. In deze brief vertellen we waarom er aanpassingen nodig zijn, welke maatregelen we treffen en waar men met vragen terecht kan.