Terug naar het overzicht

Genomineerden inclusieve estafette in het zonnetje gezet

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de Hoeksche Waard willen we dat iedereen mee kan doen. Twaalf organisaties die zich hiervoor inzetten, werden maandag 4 oktober in het zonnetje gezet. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn en Inclusieve Samenleving) en Huibert Steen (Armoedebestrijding) reisden in een elektrische shuttle van de Wielewaal het eiland rond om deze genomineerden van de inclusieve estafette een werkbezoek te brengen.

In september 2020 ondertekende gemeente Hoeksche Waard het landelijke manifest ‘Iedereen doet mee!’. Daarmee belooft de gemeente zich hard te maken voor gelijke kansen, zonder dat afkomst, huidskleur, religie, sociale klasse, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en gender verschil maken. De ondertekening van het manifest was ook het startschot van een inclusieve estafette. Iedere maand nomineerde een organisatie die zich inzet voor een inclusieve Hoeksche Waard een andere organisatie die dat ook doet. Zo zijn er afgelopen jaar 12 initiatieven genomineerd: Stichting De Overbrugging, In de Buurt Eten & Drinken, Buurthuis Parelgroen, Odensehuis, De Zeeland, Buurthuis Me Mekaer, Stichting Present, Bakkie Troost, Buurtcirkel Numansdorp, Halte Zomervilla, LHBT HW en Automaatje.

Voorkomen dat mensen met problemen te maken krijgen

Door de coronapandemie was het niet eerder mogelijk dat de wethouders de genomineerden bezochten. Nu dat weer mogelijk is, deden zij dat alsnog. Bij het bezoek overhandigden de wethouders de voortgangsrapportage Werken aan Inclusie, waarin wordt getoond wat er de afgelopen jaren is gedaan om de Hoeksche Waard inclusiever te maken. “De rode draad is dat we willen voorkomen dat mensen met problemen te maken krijgen, waardoor zij niet goed mee kunnen doen,” zegt wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat. “Dat kunnen we als gemeente niet alleen. We werken samen met maatschappelijke partners én inwoners. In de lockdown hebben we gezien dat omzien naar elkaar in het DNA van de Hoeksche Waard(er) zit. Overal popte hulp op.”

Drempel verlagen om hulp te vragen

“Inwoners in de Hoeksche Waard leven niet naast elkaar, maar mét elkaar,” zegt wethouder Huibert Steen. “Maar soms speelt er meer dan je aan de oppervlakte kunt zien. Erkennen dat je hulp nodig hebt, is soms een grote stap. Samen met onze partners en inwoners willen we die drempel verlagen. De genomineerden van de inclusieve estafette laten zien dat dat helemaal niet moeilijk hoeft te zijn.”