Terug naar het overzicht

Gemeenteraad Hoeksche Waard wil collectief wonen stimuleren

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In elk dorp in de Hoeksche Waard moet het mogelijk worden om collectief te wonen. Dat staat in de motie over Wonen, Welzijn en Zorg die gisteravond, 21 september tijdens de besluitvormende raadsvergadering is aangenomen. De raad vergaderde sinds lange tijd weer in de raadszaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Met zichtbaar plezier om elkaar (r)echt in de ogen te kunnen kijken.

De raad stemt in met de conceptvisie Wonen Welzijn Zorg

Collectieve woonvormen, zoals kleinere woningen, gezamenlijke faciliteiten en gedeelde tuinen kunnen helpen bij wonen voor ouderen en kwetsbare groepen. Vooral mensen met een beperking krijgen in het huidige beleid vaak geen kans om zelfstandig te gaan wonen. De conceptvisie Wonen Welzijn Zorg waar de raad mee instemde, voorziet in collectief wonen, maar de motie zorgt voor aanscherping van de visie. In de motie vraagt de raad bovendien aan het college om voor burgers die vanuit maatschappelijke betrokkenheid een woonproject willen starten, een handleiding te maken en om stimulerende financiering te regelen. De motie wordt meegenomen bij het opstellen van de eindvisie. Deze wordt naar verwachting nog dit jaar ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Raad wil vinger aan de pols bij aanpak verkeer op centrale as Numansdorp

In de vergadering op 21 september heeft de raad unaniem ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan ‘Ruimtelijke plannen Numansdorp-Zuid’. Met dit aangepaste plan komen er 63 extra woningen in de Torensteepolder. De raad nam bij dit onderwerp unaniem een motie aan over de aanpak van (verwachte) verkeersproblemen op de centrale as Numansdorp door de woningbouw. De raad wil graag regelmatig horen van het college hoe zij het aantal verkeersbewegingen op de as wil terugbrengen en hoe de omgeving bij de oplossingen wordt betrokken.

Raad stelt Mantelzorgagenda 2021-2024 geamendeerd vast

De gemeente Hoeksche Waard wil er voor zorgen dat het voor ouderen en mensen met een beperking gemakkelijker wordt om (langer) zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat kan niet zonder mantelzorgers. Het is dus belangrijk dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste (langer) vol kunnen houden en niet overbelast raken. De raad stemde in met de Mantelzorgagenda, maar voegde daar met een amendement een punt aan toe. Namelijk, geld te reserveren voor nieuwe activiteiten passend bij de mantelzorger uit de Hoeksche Waard en geld te reserveren voor bewustwording. De raad wil dat jong en oud inziet hoe belangrijk het is dat er mantelzorgers zijn, deze mensen te waarderen en/of zelf mantelzorger te worden.

Zorgen bij raad over sloopplannen Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland

HW Wonen heeft na onderzoek besloten om een deel van de Oosterse Gorzen te willen gaan slopen. De raad krijgt signalen van bewoners dat zij zich zorgen maken over de gevolgen van sloop. Kunnen zij straks terug in een nieuwe woning, waarbij hun woonlasten vergelijkbaar blijven? Hoe gaat het met de sociale cohesie? De raad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om er bij HW Wonen op aan te dringen om met een sociaal plan te komen. In dit plan moet speciale aandacht zijn voor het in stand houden van het sociale netwerk en dat de betreffende bewoners in woningen terug kunnen komen met vergelijkbare woonlasten.

Nalezen en terugkijken

Alle genomen besluiten van deze raadsvergadering kunt u vinden op de website van gemeente Hoeksche Waard. Ook de vergadering is daar terug te kijken.