Terug naar het overzicht

Gemeenteraad Hoeksche Waard vergadert eenmalig in Dordrecht

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De raad van gemeente Hoeksche Waard vergadert op 6 juli 2021 eenmalig in Dordrecht voor de behandeling van de Perspectiefnota. Sinds de coronamaatregelen gelden, vergadert de raad digitaal. Voor het behandelen van de Perspectiefnota wordt een uitzondering gemaakt en komt de raad fysiek bij elkaar. Om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen is het helaas nodig om uit te wijken naar een andere vergaderlocatie dan de raadzaal in Oud-Beijerland. Gemeente Dordrecht stelt haar raadzaal met bijbehorende faciliteiten beschikbaar voor deze gelegenheid. Daarmee kan de raad gebruikmaken van een locatie waar niet alleen de coronamaatregelen goed nageleefd kunnen worden, maar waar ook alle noodzakelijke vergadervoorzieningen aanwezig zijn om de live-uitzending te verzorgen.

Belangrijke nota

De Perspectiefnota is een belangrijke nota. Hierin worden de uitgangspunten en (financiële) kaders opgenomen die de basis zijn voor de laatste begroting van deze raadsperiode. De gemeenteraad hecht er veel waarde aan om fysiek samen te komen voor de behandeling van deze nota.

Noodzakelijke vergadervoorzieningen

De raadzaal van gemeente Dordrecht is groot genoeg om de coronamaatregelen goed op te kunnen volgen. Daarnaast zijn alle noodzakelijke vergadervoorzieningen aanwezig. Zo moet de vergadering bijvoorbeeld live (digitaal) kunnen worden uitgezonden. De gemeente mag gebruikmaken van deze voorzieningen en hoeft geen zaalhuur en huur voor video- en geluidsopnames te betalen. De publieke tribune is wel gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.gemeentehw.nl.

Fysiek vergaderen na de zomer

De gemeenteraad hoopt na het zomerreces weer fysiek te vergaderen in de raadzaal in Oud-Beijerland, als de ontwikkelingen rondom het coronavirus dat toelaten.