Terug naar het overzicht

Gemeenteraad Hoeksche Waard stelt Begroting 2021 vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Donderdag 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de begroting 2021 van de gemeente Hoeksche Waard vastgesteld. De fracties dienden 8 moties in en 1 amendement. De motie ‘Verlagen OZB voor clubgebouwen’ is door een meerderheid van de raad aangenomen. Naar aanleiding van de beantwoording van het college werden vier moties ingetrokken en drie aangehouden. Voor het amendement was geen meerderheid.

Belasting op clubgebouwen verminderen

Veel verenigingen betalen jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) voor het clubgebouw. De raad vindt verenigingen zeer belangrijk voor de maatschappelijke structuur in de dorpen van de Hoeksche Waard. Verlaging van de lasten helpt bij het (gezond) voortbestaan van de verenigingen. Daarom heeft de raad het college verzocht op zoek te gaan naar mogelijkheden, om deze belasting op clubgebouwen te verlagen. Het college heeft aangegeven daar mee aan de slag te gaan.