Terug naar het overzicht

Gemeenten Zuid-Hollandse Delta slaan handen ineen om het mkb te helpen met digitalisering

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten om mkb-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Met behulp van o.a. digitaliseringsvouchers, digitaliseringscoaches en het organiseren van masterclasses worden ondernemers hierin ondersteund. Deze publiek/private samenwerking heeft een looptijd van 2 jaar en zal in oktober 2021 van start gaan.

MKB-Deals

De MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het mkb met concrete projecten te ondersteunen. Om regionale samenwerking te stimuleren is de voorwaarde dat elke deal gesloten wordt door ten minste 5 samenwerkende partijen, waarvan minimaal 3 Zuid-Hollandse gemeenten, 1 ondernemersvereniging en de provincie Zuid-Holland. Inmiddels zijn er in totaal 6 deals gesloten.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het regionale mkb is de ruggengraat voor onze maatschappij en economie. Met de MKB-Deals willen wij als provincie werken aan een robuust en toekomstbestendig ondernemersklimaat om mkb’ers te ondersteunen.”

MKB

Het regionale mkb is onmisbaar voor levendige dorpen en steden. Bijna iedereen koopt er dagelijks zijn spullen of maakt gebruik van aangeboden diensten. Maar ook als werkgever speelt het mkb een belangrijke rol: opgeteld is het de grootste werkgever van Zuid-Holland. Ondanks deze belangrijke rol kent het mkb uitdagingen in herstel na Covid-19, maar ook op het gebied van digitalisering, verduurzaming en het aanboren van nieuw talent.

Wethouder Paul Boogaard (Economie) geeft aan dat het sluiten van de deal een nieuw succes is van de samenwerking tussen de gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta: “Aan het begin van dit jaar hebben we vanuit de gemeente een digitaliseringspakket aangeboden aan lokale ondernemers. Hierdoor konden ze met behulp van Hoeksche Waardse experts kennis en vaardigheden op het gebied van online ondernemen opdoen. Door het sluiten van de MKB-deal krijgen ondernemers de komende 2 jaar de kans deze kennis nog verder uit te breiden.”