Terug naar het overzicht

Gemeente zet in op verdere versterking HW werkt!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Een positieve aanpak, uitgaan van de mogelijkheden van het individu, met betaald werk als ideaalbeeld voor alle inwoners: dat is de kern van de doorontwikkeling van HW werkt!. Als de gemeenteraad in september met de door het college voorgestelde richting instemt, wordt HW werkt! versterkt in zijn aanpak.

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de wijze waarop de dienstverlening van HW werkt! het beste kan worden vormgegeven en georganiseerd. Het uitgangspunt daarbij is de inclusieve arbeidsmarkt. HW werkt! wil de afstand tussen de arbeidsmarkt en kwetsbare inwoners verkleinen. Op basis van dit onderzoek is een ontwikkelrichting bepaald. Hierin ligt het zwaartepunt nog steeds op het vinden van betaald werk en de ontwikkeling van andere, passende instrumenten. Daarnaast wil HW werkt! meer de verbinding met regionale organisaties zoeken, zonder haar lokale karakter te verliezen. Na besluitvorming door de raad zal een plan van aanpak worden opgesteld om de doorontwikkeling vorm te geven.

Inclusieve arbeidsmarkt

In de Hoeksche Waard telt iedereen mee. Wij geloven in gelijkwaardigheid en denken in mogelijkheden. Daarom werken we in gezamenlijkheid aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee doet en waarde heeft. Dat betekent ook – naar vermogen – kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Het is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend om een baan te vinden. HW werkt! ondersteunt inwoners bij het zelfstandig meedoen op de arbeidsmarkt en is onderdeel van gemeente Hoeksche Waard.