Terug naar het overzicht

Gemeente waardeert vrijwilligers met feestelijk diner

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dat dit een bijzonder jaar is, heeft niet alleen te maken met het feit dat we met een bijzondere crisis te maken hebben. Dit jaar heeft de gemeente haar eerste fusiejaar achter de rug. Ambtenaren en collegeleden hebben hun weg gevonden in een nieuwe setting. Nu is het tijd om te kijken naar de waardering voor al die inwoners die de Hoeksche Waard tot een hechte samenleving maken. Een samenleving waarin we omkijken naar elkaar, waar we ons vrijwillig inzetten om te zorgen dat iedereen mee kan doen en meetelt. Daarom is besloten een diner te organiseren voor vrijwilligers die zorgen voor verbinding en hiervoor genomineerd kunnen worden.

Joanne Blaak, wethouder met onder meer eenzaamheidsbestrijding, jeugd(zorg), welzijn en inclusieve samenleving in haar pakket, zegt: ‘We hebben de afgelopen tijd natuurlijk veel initiatieven zien ontstaan rondom de coronacrisis. Mooie initiatieven die laten zien hoe de Hoeksche Waard samen optrekt als er iets ernstigs gebeurt. We zagen dat veel jonge mensen in actie zijn gekomen voor buurtgenoten die niet naar buiten konden. Daar zijn we erg trots op. Met de waardering die we nu organiseren, willen we ook de onzichtbare initiatieven zichtbaar maken. Initiatieven die spontaan zijn ontstaan en waar waardevolle verbindingen door zijn ontstaan. Bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan.’

‘En dan gaat het vooral ook om die mensen die niet per se bij een vereniging of organisatie zijn aangesloten. Mensen die los van structuren creatieve ideeën uitwerken die andere mensen helpen’, vult Paul Boogaard, wethouder met onder meer sport en dorpsgericht werken in zijn portefeuille, aan. ‘Voor deze vrijwilligerswaardering kijken we dan ook naar twee categorieën: de mensen die de afgelopen maanden het verschil hebben gemaakt tijdens de coronacrisis en de mensen die zich voor andere initiatieven hebben ingezet die zorgden voor die samenhang in onze gemeente. Daar zijn echte pareltjes bij.’

‘Het mooie van vrijwilligerswerk is de wederkerigheid’, vervolgt Blaak.

‘Vrijwilligers helpen mensen in hun omgeving, maar krijgen daar ook heel veel voor terug. Het is ontzettend dankbaar werk als je ziet dat door jouw toedoen een activiteit plaats kan vinden, mensen in beweging komen, of een kantine open kan. Ertoe doen is voor iedereen een basiswaarde en bij het doen van vrijwilligerswerk merk je meteen dat je van belang bent.’

‘Mooi is ook dat we, omdat we een nieuwe gemeente zijn, vanuit de traditie van de oude vrijwilligersprijzen groeien naar iets nieuws dat we verder kunnen ontwikkelen’, besluit Boogaard. ‘Dit jaar is dat een diner op maandag 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, maar misschien doen we volgend jaar iets heel anders. Wie daarin mee wil denken, kan zich melden bij Welzijn Hoeksche Waard.’

Wilt u een initiatief aanmelden voor de vrijwilligerswaardering?

Vul dan het formulier in op www.welzijnhw.nl/vrijwilligerswerk. Een onafhankelijke jury zal uit de inzendingen een selectie maken van mensen die mogen deelnemen aan het Vrijwilligersdiner op 7 december. We houden hierbij de dan geldende richtlijnen van het RIVM in acht. Voor alle genomineerden wordt een leuke attentie verzorgd.