Terug naar het overzicht

Gemeente vraagt mantelzorgers om mening

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard heeft onderzoeksbureau Newcom opdracht gegeven onderzoek te doen naar de Mantelzorgagenda en daarmee ook naar de Blijk van Waardering voor mantelzorgers. Dit onderzoek start in de week van 20 februari. Alle mantelzorgers, die staan ingeschreven als mantelzorger bij MEE Mantelzorg, ontvangen een brief of e-mail met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.

Signalen

In november 2022 ontvingen alle mantelzorgers, die staan ingeschreven bij MEE Mantelzorg, een Blijk van Waardering. Deze zag er anders uit dan in voorgaande jaren. In plaats van een cadeaubon viel een cadeaupakket met een aantal producten op de deurmat. Ondanks het zorgvuldig samenstellen viel dit pakket niet bij iedereen in goede aarde. Deze signalen kwamen bij zowel MEE Mantelzorg als gemeente Hoeksche Waard binnen. In vervolg hierop startten enkele mantelzorgers een petitie en vond een gesprek plaats tussen een aantal mantelzorgers en wethouder Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn). Ook werden raadsvragen beantwoord. Omdat we onze mantelzorgers erg waarderen en een warm hart toedragen, nemen we de ontvangen signalen serieus. Afgesproken werd dat de gemeente de Mantelzorgagenda en daarmee de Blijk van Waardering begin 2023 evalueert. Een tussenevaluatie van de Mantelzorgagenda stond al op de planning. Dit gebeurt nu aan de hand van een onderzoek, waarin ook de Blijk van Waardering wordt meegenomen.

Start online onderzoek vanaf 20 februari

Vanaf 20 februari start het onderzoek onder alle mantelzorgers, die staan ingeschreven bij MEE Mantelzorg. Onderzoeksbureau Newcom voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. De aanpak is een zogenaamd kwantitatief online onderzoek. Dit betekent dat alle mantelzorgers hun stem kunnen laten horen. Een ander voordeel is dat we verschillende groepen mantelzorgers (jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers, oudere mantelzorgers en ouders van een zorgintensief kind) kunnen onderscheiden. Zij hebben verschillende behoeften.

Aantal interviews

Naast het online onderzoek gaat het onderzoeksbureau met een aantal mantelzorgers in gesprek in de vorm van diepte-interviews. Dit gebeurt om de onderzoeksresultaten te verduidelijken, zodat we hiermee gericht aan de slag kunnen gaan. Newcom zorgt ervoor dat de verschillende groepen mantelzorgers voldoende vertegenwoordigd zijn in deze gesprekken.

Mantelzorgagenda

Als gemeente vinden we het belangrijk dat de ondersteuning die wij mantelzorgers geven aansluit bij hun vraag. Daarom is in samenspraak met mantelzorgers en professionals die werken met mantelzorgers de Mantelzorgagenda 2021-2024 ontwikkeld. Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in de uitvoering van de mantelzorgagenda tot nu toe. Sluit de agenda nog aan bij de behoeften van de mantelzorgers of moeten we de mantelzorgagenda op onderdelen bijstellen?

Link naar de vragenlijst

Alle mantelzorgers, die staan ingeschreven bij MEE Mantelzorg, ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek. Staat u niet ingeschreven en bent u wel mantelzorger? Dan horen wij graag ook uw mening. Op deze webpagina vindt u de link voor deelname aan de enquête. U kunt de enquête tot 8 maart invullen. Daarnaast moedigen we u aan u in te schrijven bij MEE Mantelzorg. Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten en ondersteuning die mantelzorgers wordt geboden. Kijk op de website van MEE Mantelzorg voor de contactgegevens.

Hulp nodig bij het invullen van de online vragenlijst?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de online vragenlijst? Misschien kunt u hulp vragen aan uw netwerk of langsgaan bij het Digitaal Spreekuur in de lokale bibliotheek.